NDP installeert kern no. 62 in Nickerie

De Nationale Democratische Partij (NDP) heeft zaterdagavond vier kernen geïnstalleerd in Sidoredjo, dat bekend staat als een bolwerk van de Pertjajah Luhur. Volgens Eric Soeroredjo, heer des huizes waar de politieke bijeenkomst plaatsvond,is parlementariër Soetimin Marsidih van Pertjajah Luhur nu helemaal omsingeld door de NDP. Met de installatie van deze vier kernbesturen is het totaal gekomen op 62.

De kernen die zaterdagavond geïnstalleerd zijn bestaan uit jongeren, vrouwenen ook mannen van de Javaanse komaf, die het besluit hebben genomen om ook mee te denken, mee te doen en mee te beslissen. Zij vinden dat er ontwikkeling is te merken in het district en zij willen ook een steentje bijdragen dat ook hun buurt en omgeving mag genieten van de veranderingen. Er hebben veertien sprekers het woord gevoerd onder wie negen vrouwen. Zij vinden dat ze bij de NDP hun zegje kunnen doen.

Bisnoepersad Dalloesing, afdelingsvoorzitter van de NDP Nickerie heeft de kernen geïnstalleerd. Aan Rashied Doekhie, campagneleider van de partij in het district werd een award uitgereikt voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het district. Zondagavond werd aan de Hiraweg in de westelijke polder een kern geïnstalleerd. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk kernen te installeren voor de verkiezingen van 2015.
  1. ndp 4
  2. kernen 4
  3. geinstalleerd 4
  4. mee 3
  5. district 3