Sociale Zaken biedt noodhulp aan slachtoffers brand

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting meldt dat na inventarisatie blijkt dat vijf gezinnen dakloos zijn geworden door de brand vanochtend op de hoek van de Kaffiludi- en Lahorestraat. Het gaat om vijftien personen, onder wie vijf kinderen. Het ministerie heeft gelijk noodhulp geboden nadat maatschappelijke rapporten zijn uitgebracht. Minister Alice Amafo bracht de slachtoffers vanmiddag een bezoek.

Minister Amafo meent dat het de taak van het ministerie is om mensen in acute nood een handreiking te doen. Daarom is besloten hulp te bieden. De minister staat er op dat er snel actie op touw wordt gezet. Dit heeft geresulteerd in onderdak aan tien van deze bewoners en de kinderen. Ze zullen worden opgevangen in het Zinzendorf Herberg aan de Henck Arronstraat. Ook is er voeding voor enkele dagen gegarandeerd voor deze mensen. Minister Amafo zegt dat dit gebaar slechts een begin is. Er is volgens haar een basispakket dat het ministerie aanbiedt in dit soort gevallen. Hierbij worden voedsel en kledingbonnen versterkt. De slachtoffers zullen dan in staat zijn om in de eerste basislevens behoefte te kunnen voorzien. De tijdelijke opvang is voor onbepaalde tijd en in sommige gevallen wordt voor huisraad gezorgd.

De afdeling Bureau Rechten van het Kind van het ministerie is ook ingeschakeld. Nagegaan moet worden in welke mate hulp moet worden geboden voor het kind in nood. Ook het directoraat Volkshuisvesting is opgenomen in het proces van acute hulp bij brand. Volkshuisvesting brengt in kaart in hoeverre de woning weer kan worden voorzien van de meest elementaire zaken zodat deze bewoonbaar wordt, meldt het ministerie.
  1. ministerie 6
  2. minister 4
  3. volkshuisvesting 3
  4. amafo 3
  5. hulp 3