1. vorige
  2. volgende

Anticorruptieorgaan OAS bezoekt Suriname in april

De Mesicic (Mechanism for Follow-up on the Implementation of the Inter-American Convention against Corruption)bezoekt Suriname van 1-3 april. De Mesicic is een monitorings -, sturings- en evaluatieorgaan van de OAS, dat in het leven is geroepen op 29 juni 2007 om de implementatie van de Inter-Amerikaanse Conventie tegen Corruptie in de lidlanden te monitoren en al zodoende de onderlinge cohesie van de lidlanden te ondersteunen. De vorderingen inzake de implementatie van het verdrag moeten gerapporteerd worden aan de Mesicic. De evaluatie van Suriname zal uitgevoerd worden door de experts van Brazilië en Paraguay samen met een technisch team van de Mesicic zelf. Het bezoek zal dienen voor ontmoetingen met organen belast met het voorkomen, onderzoeken en het bestraffen van corruptie in Suriname. Hierbij zullen er dus besprekingen worden gevoerd met het Openbaar Ministerie, het Financieel Onderzoeksteam van de politie en de DNA-Commissie inzake de Anticorruptiewet. Ook zullen er ontmoetingen gearrangeerd worden met de private sector en maatschappelijke groeperingen. De wijze waarop Suriname invulling geeft aan de Inter-Amerikaanse Conventie ter bestrijding van Corruptie (de Iacac) zal hierbij getoetst worden.Aan de hand van objectieve en volledige informatie zullen de experts nagaan of de informatie die door Suriname in zijn landenrapport voor de 4de evaluatieronde is aangeleverd, wel overeenkomt met de werkelijkheid. Dit rapport staat voor aanname op de plenaire meeting in september dit jaar. De Mesicic heeft voor dezelfde periode ookeen bezoek aan Jamaica gepland. Verder staan Belize, Haïti, Grenada en St. Vincent and the Grenadines op het programma van de Mesicic voor april.

Anticorruptiewet als herhaalde aanbeveling
Conform de aanbevelingen van de Mesisic tijdens het eerste en de tweede onderzoek van Suriname’s landenrapport is er een actieplan inhoudende aanbevelingen op het niveau van de wetgevings-, de administratief uitvoerende, rechterlijke en beleidsaanpak opgemaakt. Suriname heeft thans de taak om de aanbevelingen hierin gedaan, te implementeren, waarvan er tot op heden niet veel is terechtgekomen. De voornaamste aanbeveling van de 3de evaluatieronde was de aanname van de anticorruptiewetgeving. Ook deze aanbeveling is niet uitgevoerd. Het concept van deze wet is begin dit jaar ingediend bij het parlement en vertoont verschillen met de richtlijnen van het verdrag. In het mensenrechtenrapport 2013 noemt de VS “de wijdverspreide corruptie bij de overheid” als één van de drie ergste mensenrechtenschendingen in Suriname. Ook wordt aangegeven dat de bestaande wetten niet effectief genoeg worden ingezet in de strijd tegen corruptie binnen de overheid. Hoe de vorderingen voor deze belangrijke meeting verlopen, kon niet achterhaald worden aangezien de juridische expert voor Suriname niet bereikbaar was voor commentaar, vanwege uitlandigheid.

  1. suriname 8
  2. mesicic 6
  3. corruptie 5
  4. the 3
  5. inter 3