Partijleider Hooghart strijdlustig naar 2015

PARAMARIBO,1 apr – Het is geen aprilmop of gril. Ronald Hooghart is bloedserieus met zijn Partijvoor Belangenbehartiging en Ontwikkeling, PDO. De vakbondsveteraan heeft genoeg van politieke beloftes.

Hoewel hij goede maatjes is metDes Bouterse, ziet hij mogelijkheden om het veel beter te doen. En beter moet het ook.. “Wij hebben het niet over sociale woningbouw, zoals andere, om dan de mensen voor de gek te houden. Wij praten van woningbouw.We willen een beter leven voor iedereen”, zei Hooghart bij de publieke lancering van PDO. Het is een ideaal waar ook ambtenarenvakcentrale CLO zich al jaren voor inzet.

“Dit soort idealen nemen we mee”, aldus Hooghart die ook de CLO leidt. Hij wil via de politiek meer invloed uitoefenen op het politieke bestuur.Er worden besluiten genomen waar de CLO geen vat op heeft.Dat moet dus radicaal veranderen. Ronald Hoog art was ooit fervent aanhanger van de Nationale Partij Suriname. Hij zegt teleurgesteld te zijn, maar neemt wel de groene kleur van zijn oude stek ie mee. De achtergrond van het PDO-symbool is groen. Daarom prijkt een rood hart(hooghart?) met daarin een zwarte vuist. Power!

  1. hooghart 3
  2. pdo 3
  3. clo 3
  4. ronald 2
  5. politieke 2