RvM stelt financiële middelen vrij voor babyvoeding en naschoolse opvang

De Raad van Ministers (RvM) heeft een bedrag van SRD 6 miljoen goedgekeurd voor de subsidie van babyvoeding. Dagblad Suriname verneemt uit betrouwbare bronnen dat de ministerraad hiernaast ook een bedrag ter beschikking heeft gesteld voor het Project Naschoolse Opvang Nieuwe Stijl (NSO). Assembleelid Ruth Wijdenbosch heeft recentelijk de aandacht gevraagd van de regering voor de distributie van babyvoeding in het binnenland. Dagblad Suriname berichtte eerder dat de Medische Zending (MZ) is gestopt met de distributie en de verkoop van babyvoeding. De SRD 6 miljoen zou een oplossing in dit probleem kunnen brengen. Volgens parlementariër Ronny Asabina is hij enkele weken terug persoonlijk gestapt naar de Medische Zending om na te gaan hoe het komt dat de rekken van de MZ in het binnenland leeg zijn. Als reactie kreeg hij te horen dat het inderdaad zo is dat de rekken al een tijdje leeg staan.
De MZ gaf verder aan dat zij een schrijven had gericht aan het ministerie van Volksgezondheid en dat het schrijven afgegeven was aan de directeur van het ministerie. De Regionale Gezondheidsdienst (RGD), die belast is met de aankoop en distributie van babyvoeding, heeft deze diensten aan het binnenland stopgezet. De MZ moet hierdoor de babyvoeding zelf aanschaffen. Echter beschikken zij niet over de nodige financiële middelen.

Medische Zending voorstander van borstvoeding
In feite heeft de MZ sinds jaar en dag gehamerd dat zij geen kunstvoeding (blikvoeding) promoot. Het beleid van de MZ is om natuurvoeding (borstvoeding) te promoten. Door de huidige schaarste aan blikvoeding stelt de MZ voor dat ouders meer gebruik maken van borstvoeding. Helaas zijn er volgens Asabina ouders in het binnenland vanwege hun werk (loondienst of werken op kostgronden) hiertoe niet altijd in staat. Daarnaast kunnen ouders in het binnenland moedermelk niet in de ijskast bewaren, omdat het binnenland vaak pas in de avonduren over elektriciteit beschikt. Als er geen brandstof is, is er ook geen elektriciteit.
Asabina hoopt dat de distributie nog steeds via de MZ gaat gebeuren. Wat er nu gebeurt, is dat de winkels in het binnenland wel beschikken over babyvoeding, maar dat de prijzen onbetaalbaar zijn. Volgens de volksvertegenwoordiger is babyvoeding in het binnenland minstens vijftig procent duurder dan in Paramaribo. Dit is volgens hem helemaal niet goed te praten. ‘Wanneer we praten over primaire levensbehoeften als babyvoeding, moet het niet alleen beschikbaar zijn, maar ook betaalbaar’, aldus Asabina.

Ministerie Onderwijs heeft schrijven Asabina ontvangen
Asabina geeft aan dat hij via een televisieprogramma directeur Robert Peneux van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft horen zeggen dat het ministerie zijn schrijven van 19 juni inmiddels heeft ontvangen. De onderwijsdirecteur gaf daarbij aan dat hij bekend is met de problemen van de naschoolse opvang in het binnenland en dat zijn ministerie druk bezig is oplossingsmodellen daarvoor te zoeken. Asabina heeft de minister van Onderwijs een brief geschreven, waarin hij aandacht vraagt voor enkele pijnpunten in het onderwijs, meer in het bijzonder de naschoolse opvang. Echter zegt Asabina dat een officieel antwoord van minister Ashwin Adhin is uitgebleven.

FR

  1. binnenland 9
  2. babyvoeding 8
  3. asabina 8
  4. ministerie 5
  5. distributie 4