Functioneren DNA centraal 8ste Democratiemaand Projekta

Inkomsten uit Mijnbouw, Functioneren Parlement, Jongeren, social media en Democratie: de 8ste Democratiemaand Vanavond gaat alweer de 8ste editie van de Democratiemaand van start. Dan staat het functioneren van De Nationale Assemblee (DNA) centraal. Eerst vertelt Valeenee Wasimin, wetenschappelijk adviseur van DNA over haar onderzoeken, o.a. naar de quorumproblematiek. Daarna zal in een live-vraaggesprek met de voorzitter van De Nationale Assemblee worden teruggekeken op de afgelopen 5 jaren in de volksvertegenwoordiging en wordt er ook gekeken naar haar plannen voor de komende jaren voor de versterking van ons parlement. Heeft ze al haar voornemens, zoals vijf jaar geleden bij de 3e Democratiemaand ontvouwd, kunnen realiseren? We weten dat een aantal in elk geval wel is gerealiseerd, maar een heleboel andere niet. Zo is er nog veel werk aan de winkel voor wat betreft het toegankelijk maken van handelingen en commissieverslagen voor het grotere publiek dat zich wil verdiepen in het functioneren van het parlement en parlementariërs, en is de verbinding met de samenleving nog niet structureel van de grond gekomen. Waarom niet, en hoe zullen deze, en andere voornemens worden aangepakt de komende jaren? Op deze avond presenteert het Burgerinitiatief ook haar 'Virtuele bibliotheek voor beleidsmakers', een online verzameling van teksten, zoals verdragen, studies en rapporten, die elke beleidsmaker en/of volksvertegenwoordiger (of andere geïnteresseerde) zou moeten kennen. De discussie begint om 7 uur en vindt plaats in de Conferentiezaal van Lalla Rookh. De 8ste Democratiemaand staat in het teken van activiteiten, thema’s en het werk van het Burgerinitiatief voor Participatie en Goed Bestuur. Bij de tweede openbare discussie 'SDGs en Suriname', zal gekeken worden naar de wijze waarop het land deze Sustainable Development Goals die leidend zullen zijn voor de 193 landen die het hebben ondertekend (waaronder Suriname), zal vertalen naar nationaal beleid. Opvallend was dat de SDG’s nimmer genoemd zijn in de Regeringsverklaring, terwijl wij ons er wel aan gecommitteerd hebben als land.Verder in de Democratiemaand een debat over Jongeren, democratie en ICT, met name de vraag hoe jongeren ICT (m.n. social media) kunnen gebruiken om hun stem te laten horen, en ook veel aandacht voor de inkomsten uit onze mijnbouw. In een workshop en een openbare presentatie wordt ingegaan hoe de EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) in andere landen heeft bijgedragen aan goed bestuur en goed beheer van de inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen, m.n. de winnings-(extractive)industrieen. Zeker gezien de huidige financiele crisis in Suriname, een zeer interessant onderwerp. De EITI-activiteiten worden uitgevoerd i.s.m. de EITI-tak van Trinidad&Tobago. En tot slot in deze 8ste Democratiemaand, een presentatie van voorstellen van het Burgerinitiatief voor meer inspraak van burgers in beleidsformulering, en het vormen van een nationale visie. Verder wordt tijdens de Democratiemaand ook een interne workshop gehouden voor het Burgerinitiatief waarin de deelnemers kijken naar welke beleidsprioriteiten zij zullen monitoren en zodoende de voortgang daarvan te meten- houdt de regering zich aan hetgeen zij zegt te zullen doen? En in hoeverre worden de prioriteiten die het Burgerinitiatief heeft voor ontwikkelingsvraagstukken, en goed bestuur, ook aangepakt? Ook deze Democratiemaand is er een State of Democracy Nieuwsbrief waarin de stand van zaken van onze Democratie en ontwikkeling wordt nagegaan.Alle discussies en presentaties zijn vrij toegankelijk.Het Burgerinitiatief is een collectief van maatschappelijke organisaties en individuele burgers die pleiten voor een inclusieve ontwikkelingsagenda, waarbij de principes van een mensenrechtenbenadering van ontwikkeling centraal staan. Deze principes omvatten o.a. participatie en inclusiviteit, non-discriminatie en gelijkheid, rekenschap en rechtsstaat. De benadering gaat uit van de universaliteit, onvervreemdbaarheid, ondeelbaarheid en interrelatie van mensenrechten. Zonder goed bestuur is het onmogelijk dat burgers hun rechten kunnen beleven. Het Burgerinitiatief is ontstaan op initiatief van Stichting Projekta.

U kunt de activiteitenkalender hier downloaden.
Activiteitenkalender_Democratiemaand_2015.pdf    
  1. democratiemaand 8
  2. burgerinitiatief 7
  3. goed 5
  4. ste 4
  5. bestuur 4