Moestadja ontevreden over functioneren raco in saramacca


Minister Soewarto Moestadja van Arbeid is niet tevreden over de resulaten van de Raad voor Coöperatiewezen (RACO) in het district Saramacca. Tijdens een onaangekondigd bezoek kon het personeel niet aangeven welke vorderingen er zijn met betrekking tot begeleiding van de coöperatieve ontwikkeling in het district.

Een taak van het ministerie is om coöperatieve samenwerking te promoten onder kleine zelfstandigen. Dit ter behartiging van hun zakelijke belangen met het doel hun levensvatbaarheid te vergroten.

Het is een manier voor het ministerie om duurzame werkgelegenheid te stimuleren. Saramacca is volgens Moestadja bij uitstek het district om coöperatieve samenwerking te promoten en begeleiden onder kleine zelfstandigen, gezien de vele boeren en landbouwers die actief opereren in het district.

Moestadja heeft waargenomen hoe het personeel in de districten Nickerie en Saramacca zich probeert te redden met de beschikbare schaarse middelen. Hij zei dat lopende beleidsactiviteiten bijgestuurd zullen worden op basis van doelmatigheid en doeltreffendheid.

Hiervoor is een cultuuromslag nodig op het ministerie en bij de werkarmen. Moestadja deed de uitspraken tegen de achtergrond dat de begroting van het ministerie voor het komend dienstjaar (2016) drastisch is ingekort. Het zal volgens de minister niet meer zo mogen zijn dat het personeel ervan uitgaat dat de bomen kunnen groeien tot in de hemel.

  1. moestadja 4
  2. district 4
  3. ministerie 4
  4. saramacca 3
  5. personeel 3