VIDS helpt leefgebied Inheemse dorpen Para-oost vaststellen

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) is een demarcatieproject aan het uitvoeren rond de inheemse dorpen in Para-oost. Het gaat om het duidelijk vastleggen van de grenzen van het woon- en leefgebied van de dorpen Cabenda, Powakka, Redi Doti, Pierre Kondre, Casipora en Klein Powakka. Volgens de ondervoorzitter van de VIDS, Ricardo Pané, gaat het om het duidelijk in kaart brengen van dit gebied.

Dit project wordt gefinancierd door het WWF. In deze fase gaat het om onderzoek en consultatie zegt Pané. Woensdag zijn de dorpen Powakka en Klein Powakka geconsulteerd. Vrijdag was Cabenda dorp aan de beurt. De overige dorpen moeten nog volgen. Medio augustus tot eind augustus zullen er GPS-trainingen gegeven worden. Daarna gaan de getrainden het veld in om data te verzamelen. Pané geeft aan dat dit project ook gezien moet worden in het kader van het proces tot het vaststellen van het woon- en leefgebied van de Saramaccaners. Voor de Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers (VSG) was het uitermate belangrijk dat ook de gebieden van de inheemsen in samenspraak worden vastgesteld. Er mag geen overlapping plaatsvinden, stelt de VIDS-topper. Overleg in deze is uitermate belangrijk voor de VIDS.

Uitdaging
De uitdaging is om de grenzen correct vast te leggen. Ook voor de verschillende dorpen is dit heel belangrijk. "We willen nu officiële grenzen vaststellen. We willen niet meer vanuit oude gewoonte en overlevering grenzen bepalen. In het verleden werden traditionele denkbeeldige markeringen in de vorm van een berg, kreek of tot een bepaalde boom als grens gesteld. Met dit project, dat drie maanden in beslag zal nemen, willen we officieel, samen met de gemeenschappen, vaststellen tot waar de grenzen lopen.

Met de demarcatie komen ook andersoortige zaken in kaart. Zo zullen de dorpen in staat zijn te weten welke economische activiteiten gaande zijn in hun woon- of leefgebied. Ook zal het duidelijk zijn wie wel of geen concessie heeft in een bepaald gebied en aan wie het toebehoort. De VIDS is volgens Pané ervan overtuigd dat met dit project een goede stap is gezet in het officieel vaststellen van het woon- en leefgebied van de mensen in deze dorpen.

Ala-D Media
  1. dorpen 7
  2. vids 5
  3. grenzen 5
  4. woon 4
  5. leefgebied 4