‘Kortingsregeling universiteit ook voor studenten uit Suriname’

SP Kamerlid Harry van Bommel ontving deze week uit handen van Ram Rambaratsingh van de Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) het proefschrift ‘Boedelproblematiek in Suriname’(FOTO). Dit proefschrift is geschreven door mevrouw A.C. Ramautar ter verkrijging van de graad van doctor aan de Open Universiteit te Heerlen. Bijzonder is het feit dat de promotie vanuit Suriname is geschied.

Van Bommel: “Ik feliciteer haar van harte met deze bijzondere prestatie en ben haar erkentelijk voor de interessante studie die een mooie plaats krijgt in mijn Caraïbische bibliotheek. Mevrouw Ramautar heeft hiermee bewezen dat promoveren op afstand goed mogelijk is. Daarom bepleit ik in vragen aan de Nederlandse minister van Onderwijs dat de kortingsregeling van de Open Universiteit ook toegankelijk wordt voor studenten die vanuit Suriname studeren of promoveren”.

Volgens hem komen studenten met de Surinaamse nationaliteit alleenvoor het lagere collegegeld in aanmerking als ze in Nederland woonachtig zijn. De kortingsregeling KCOU kan oplopen van 50% of 80% van het collegegeld en is van groot belang voor studenten uit midden en lage inkomensgroepen. “Volgens mij wordt met de huidige regeling voorbij gegaan aan de belangrijkste doelstelling van de Open Universiteit: studeren op afstand. Eerder al werd het gewone collegegeld voor Surinaamse studenten op ons aandringen aangepast. Wat mij betreft moet nu hetzelfde gebeuren voor studeren op afstand” aldus het SP Kamerlid.

  1. studenten 4
  2. surinaamse 3
  3. open 3
  4. universiteit 3
  5. afstand 3