1. vorige
  2. volgende

Vanaf 1 december zes maanden geen zandafgravingen

Minister Regilio Dodson van NH spreekt de concessiehouders toe. (Foto: NH) NH heeft aangekondigd dat binnenkort in samenwerking met het WWF een uitgebreid onderzoek gestart zal worden naar het effect van de Guyanastroom op de kust en de mogelijke effecten van menselijk handelen hierop. Gedurende dit zes maanden durende onderzoek zullen er geen zand- en schelpafgravingen gedaan mogen worden in het kustgebied. De streefdatum voor het stopzetten van de afgravingen is door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) gesteld op 1 december 2015.

Het ministerie van NH is verantwoordelijk voor de uitgifte van schelpzand- en schelpconcessies. Minister van NH, Regilio Dodson, heeft gisteren concessiehouders ontvangen en met hen enkele maatregelen voor structurele bescherming van de Surinaamse kust besproken. Door de uitgraafwerkzaamheden komt de klimatologische en ecologische balans van zowel flora als fauna in het kustgebied in gevaar. Dodson verzekerde de ondernemers ervan dat hun bedrijfseconomische belangen niet uit het oog verloren zullen worden bij het treffen van maatregelen die de kust moeten beschermen. De concessiehouders vroegen om uitstel van de streefdatum voor stopzetting naar 1 januari 2016.

Eventueel voorgoed stopgezet
Dodson heeft aan de concessionarissen gezegd dat langer wachten geen optie is, maar dat er samen opgetrokken moet worden om alternatieven te zoeken. Afgesproken is om vrijdag 27 november, weer bijeen te komen om zaken verder uit te werken. De minister zei dat het belang van de Surinaamse samenleving prioriteit geniet, maar ook begrip te hebben voor het belang van de ondernemer.

Bij het zes maanden durende onderzoek zal ook de rehabilitatie van de aangetaste gebieden bekeken worden. Tijdens het uitvoeren van deze studie zal het afgraven van schelpen en schelpzand langs de gehele kust, bij Braamspunt en in de totale kustvlakte verboden zijn. De kans is zeer groot dat het afgraven van schelpen en schelpzand voorgoed verbannen zal worden, zegt de NH-voorlichting.

De Surinaamse kust wordt voornamelijk op natuurlijke wijze beschermd door de schelpritsen die zich daar bevinden. Door het weghalen van deze barrière wordt de samenstelling van de kust en het riviergebied verzwakt. Dit heeft tot gevolg dat de natuurlijke zeewering tegen de stijgende zeespiegel wordt onderbroken wat nu al van destructieve aard is voor enkele districten zoals Coronie, Commewijne en Saramacca.

Werkgroep
Vertegenwoordigers van het ministerie van ROGB, de vaste commissie van DNA voor kustbescherming, diverse werkarmen van NH, de ADEK-universiteit en het WWF, waren aanwezig bij het gesprek met de concessiehouders. De resultaten van de WWF-studie zullen meegenomen worden in de wet kustbescherming die spoedig in behandeling zal worden genomen in de assemblee.

NH meent dat de wegenbouw- en constructiesector genoeg alternatieven hebben waarop zij een beroep kunnen doen. De concessiehouders hebben aangegeven de noodzaak van de studie in te zien en te willen meewerken aan het onderzoek. Met de ondernemers is afgesproken dat ze zich vertegenwoordigen in een werkgroep en samen met het ministerie nagaan, welke alternatieven gevonden kunnen worden om de bedrijven en banen binnen de mijn/bouwmaterialen-winningssector te behouden.
  1. kust 6
  2. concessiehouders 5
  3. dodson 4
  4. onderzoek 4
  5. ministerie 4