1. vorige
  2. volgende

Alliance Française opent deuren in CCS

Alliance Française (AF) heeft donderdagavond de deuren geopend van een eigen locatie binnen het Cultureel Centrum Suriname. Foto Ranu Abhelakh De Franse Taal en cultuur organisatie Alliance Française (AF) heeft donderdagavond de deuren geopend van een eigen locatie binnen het Cultureel Centrum Suriname (CCS). “We willen dichter bij het publiek zijn en alle corners van verschillende ambassades zijn al hier”, zegt Francisca Moeljoredjo president AF Suriname aan Starnieuws. “De drempel om even binnen te lopen ligt hier lager en wij willen Surinamers pushen om de Franse taal te leren.”

AF Suriname focust zich op de eerste plaats op het verzorgen van taalcursussen. Hiernaast propageert zij de Franse cultuur en doet aan uitwisselingsprogramma’s. In een grote open ruimte naast de hoofdingang naar de CCS bibliotheek, heeft de organisatie een mini bibliotheek opgezet. De ruimte kan makkelijk in kleine klassen worden opgedeeld. Behalve voor de taalles, kunnen studenten en andere belangstellende ook live Franse tv kijken en informatie inwinnen over Franse beurzen. Om het publiek meer te betrekken, wil de organisatie filmavonden, boekpresentaties, poetry nights, theater en andere culturele activiteiten houden.

“Wij hebben dit in het verleden al gedaan, maar dan vanuit verschillende locaties.”
Moeljoredjo merkt op dat de AF al 57 jaar actief is in Suriname. “We zijn een Surinaamse organisatie met alleen Surinamers in het bestuur.” De Franse Ambassade is één van hun donateurs en verleent waar nodig ook ondersteuning. Volgens ambassadeur Michel Prom biedt AF Suriname, lokalen de gelegenheid om een extra taal te leren, “die een aanwinst is naast het Nederlands, Engels en Spaans. Het kan ook helpen versterken om Frans te onderwijzen in het school systeem.” De organisatie moet een plek zijn voor culturele uitwisseling. Niet alleen om de Franse cultuur te promoten, maar om personen andere culturen te laten ontdekken en begrijpen. Ook om banden aan te gaan met lokale, Franse en Caribische organisaties. Dit kan volgens hem via het netwerk van de AF verenigingen in de regio.

Nationaal taalbeleid
Directeur Cultuur Stanley Sidoel is blij met de hervatting van de activiteiten vanuit een vaste locatie. In een terugblik vertelde hij over de intrede van de Franse taal in de kolonie Suriname. “Frans is dus geen onbekende taal. ” Suriname is een meertalig land met meer dan twintig gesproken talen. Volgens Sidoel is er behoefte om deze formeel erkend te krijgen. Dit binnen een kader van een nationaal taalbeleid. Een ministeriële werkgroep, actief vanaf 2011, heeft voorstellen gedaan over een Nationale Taalraad en concept Taalwet voor Suriname. Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft dit wetsvoorstel al ingediend bij de Staatsraad voor commentaar. Sidoel zegt betrokken te zijn geweest in de werkgroep. “Ik heb veel geleerd over talen en het maken van een taalbeleid.”

Naast een taalcursus kunnen Surinamers nu ook een certificaatopleiding Frans volgen op de Faculteit Humaniora van de Anton de Kom Universiteit (ADEK) Moeljoredjo zegt dat de opleiding in Janauri 2016 start. De inschrijvingen starten in december op ADEK. “Wij grenzen aan een Franstalig land. Surinaamse ondernemers kunnen door de taal te leren makkelijker zaken doen in het buurland. En jongeren die de taal spreken, kunnen eventueel in Franse gebieden verder studeren en Franse beurzen aanvragen.” AF Suriname start in januari ook met de eigen drie-maanden Frans taalcursus en in februari met de Nederlands taalcursus voor Franssprekenden.
  1. franse 11
  2. suriname 10
  3. taal 7
  4. cultuur 5
  5. organisatie 5