1. vorige
  2. volgende

Ziekenhuisbedden en meer van hetzelfde

In zijn artikel van 22 juli jl. noemt de heer Frank Bueno de Mesquita een aantal aspecten dat een rol speelt bij de ontwikkeling van betere patiëntenzorg in Suriname. Het is een helder artikel waarin wordt gesteld dat goede patiëntenzorg niet hetzelfde is als de aanschaf van meer ziekenhuisbedden.
Ik ben blij met zijn invalshoek en ben het met hem eens.

Gegeven de actuele situatie op de arbeidsmarkt van gezondheidszorg moet bij het praten over meer ziekenhuisbedden, naast de vraag WIE de meer-zorg gaat leveren, ook de HOE vraag van de zorgorganisatie en de zorglevering aan de orde komen.
Gaan we met meer van hetzelfde doen, onze volksgezondheid beter maken?

In de gezondheidszorg gaat het begrip zorgkwaliteit minder over MEER en meer over ANDERS.
Een voorbeeld: veilige patiëntenzorg in ziekenhuizen gaat in de eerste plaats niet over meer artsen of meer verpleegkundigen, maar over de interacties tussen iedereen die direct of indirect bijdraagt aan de medische behandeling, de verpleging en het verblijf van patiënten. Deze interactie is in onze ziekenhuizen dringend toe aan verbetering.

In de huidige ordening in onze gezondheidszorg/ziekenhuizen zijn artsen 'de top' heroes, verpleegkundigen ‘het afvalputje’ loosers en ergens tussenin bevinden zich patiënten sufferers.
Patiëntgerichte zorg is een manier om dit verwrongen en niet humaan proces zodanig te transformeren dat er een beter werkend gezondheidsveld ontstaat, in de eerste plaats voor patiënten en in het algemeen voor iedereen. Een veld waar het spel en de spelregels direct gericht zijn op de bevrediging van de gezondheidsbehoeften van burgers en van onze samenleving.
We lijken het te zijn vergeten, maar daar ging en gaat gezondheidszorg altijd over.

Eerst een gezondheidsvraag (van individu of samenleving) , dan een antwoord van professionals dat gericht is op het verantwoord en veilig bereiken van gezondheid voor individu of samenleving.
In de 21ste eeuw is zo een antwoord gebaseerd op bewijzen (evidence) en niet op persoonlijke voorkeuren of humeuren van behandelaars of verplegend personeel , of vastgeklonken aan suboptimale systeem- en organisatietradities.
Er zijn veel officiële bronnen die het bewijs leveren dat - anders dan wat we nu over het algemeen praktiseren - patiëntgerichte evidence based medicine and nursing leidt naar helende en veilige ziekenhuisorganisaties/gezondheidszorg. Zo een bron is o.a. een wetenschappelijke studie met de titel To Err is Human(Fouten maken is menselijk). Gepubliceerd in 2000 en gratis te downloaden van het internet .

Voor het kostenbewust bereiken van betere en veilige patiëntenzorg is het nodig dat we onze gezondheidszorg plaatsen in een geheel nieuw perspectief. Een perspectief dat invulling en kleur krijgt door alle belanghebbenden in die gezondheidszorg te betrekken in dialogen waar evidence and best practises meer ruimte krijgen dan status-quo, (partij) politiek of dergelijke. Geleidelijk aan zie ik toch ook deze ontwikkeling in Suriname ontstaan. Goede zaak!

Voor wie meer interesse heeft in de materie; op www.ted.com staat een inspirerende en baanbrekende presentatie van Eric Dishman, gegeven tijdens een TEDMED in november 2009. De titel van de presentatie is: Take health care of the main frame.

Drs. Filia Kramp
Filia is verpleegkundige en werkt als health care consultant
  1. gezondheidszorg 5
  2. patientenzorg 4
  3. gaat 4
  4. veilige 3
  5. patienten 3