Dc Ramdhani: ‘Te kleine duikers Gangaram Pandayweg zorgen voor wateroverlast’

Staatsolie Maatschappij Suriname heeft het onderhoud van de Gangaram Pandayweg in het district Saramacca op zich genomen. Dit houdt in dat deze weg minimaal twee keer per week wordt geëgaliseerd door dit bedrijf en indien nodig wordt de weg voorzien van schelpen. De boeren van dit district geven het tegendeel aan ten aanzien van het onderhoud van deze weg. Zij hebben hun bezorgdheid geuit over de vervanging van de duikers, verricht door Staatsolie, die de afvoer van het water bemoeilijkt. Er zijn namelijk te kleine duikers geplaatst. Het niet hebben van een goede waterafvoer bedreigt de oogst, geeft een rijstboer aan.

Volgens de dc van Saramacca, Aroenkoemar Ramdhani, werd de Gangaram Pandayweg geteisterd door wegverzakkingen. Staatsolie had toen een noodoplossing bedacht om de duikers te vervangen. De duikers die werden vervangen, hebben een diameter van 20 centimeter, waardoor de afwateringscapaciteit verkleind werd. Op 12 km verder van de weg werden ook duikers vervangen, maar die werkzaamheden werden stopgezet. Er werd een schrijven gericht aan Staatsolie dat de duikers vervangen mochten worden, maar dat er rekening gehouden moest worden met de grootte van de duikers. Ramdhanigeeft hij aan dat de boeren terecht hun misnoegen mogen uiten.

De burgervader maakt bekend dat er een meeting met de bewoners van de Gangaram Pandayweg zal worden gehouden te La Prevoyance. Er zal gesproken worden over de waterbeheersing van de weg en over een structurele oplossing voor de vervanging van de duikers.

  1. duikers 8
  2. staatsolie 4
  3. vervangen 4
  4. gangaram 3
  5. pandayweg 3