Mediawerker in verzekering gesteld in zedenzaak Nickerie

De jeugdpolitie is in Nickerie een onderzoek begonnen naar de zedenzaak waarbij aangifte is gedaan tegen mediawerker G.O. De politie heeft besloten om eerst om de zaak heen te werken, totdat er genoeg gegevens waren verzameld. Starnieuws verneemt dat de mediawerker na verhoor in verzekering is gesteld en naar Paramaribo overgebracht.

De mediawerker wordt ervan beschuldigd dat hij een minderjarig meisje (nu 16) seksueel zou hebben misbruikt. De vader verklaarde tegenover Rasonic Televisie dat hij een paar keer bij de politie van Nickerie is geweest om aangifte te doen, maar deze zou zijn geweigerd. Uiteindelijk is de aangifte wel gedaan.

De assembleeleden Mahinder Jogi (Nieuw Front/VHP) en Soetimin Marsidih (Volks Alliantie/Pertjajah Luhur) hebben in een brief aan president Desi Bouterse gesteld dat er in Nickerie al enkele weken enkele zedenzaken gaande die onder de noemer seksuele exploitatie gebracht zouden kunnen worden. Het meisje dat misbruikt zou zijn door G.O. heeft een abortus ondergaan. G.O. had eerst een relatie met de nicht van het meisje.

De jeugdpolitie heeft het meisje, de moeder, de nicht en anderen gehoord. De tiener is door de jeugdpolitie ook meegenomen naar Paramaribo voor verder verhoor.

  1. meisje 4
  2. jeugdpolitie 3
  3. nickerie 3
  4. aangifte 3
  5. mediawerker 3