1. vorige
  2. volgende

Rosebel: Wel aanwezig bij Bemiddelingsraad

Het bevreemdt Rosebel Gold Mines (RGM) dat er ongefundeerde uitspraken worden gedaan als dat zij instituten zou desavoueren en niet voor de Bemiddelingsraad is verschenen. Deze uitspraken spreekt het bedrijf met klem tegen, schrijft de directie van RGM in een persbericht. Op 23 november heeft Rosebel een telefonische uitnodiging ontvangen om aanwezig te zijn bij de Bemiddelingsraad en heeft hier prompt gehoor aan gegeven, zoals zij dat ook in het verleden altijd heeft gedaan, legt het bedrijf uit.Rosebel was aanwezig bij de Bemiddelingsraad om te kunnen vernemen wat de vraagstukken waren die door de Rosebel Goldmines Werknemers Organisatie (RGWO) waren voorgelegd. De door de bond aangedragen punten ter bemiddeling hadden geen van alle betrekking op de afvloeiingsregeling die op dat moment al drie weken in gang was, en al door de helft van de werknemers was geaccepteerd, schrijft de directie.Conform de opdracht van de Bemiddelingsraad heeft Rosebel overleg gehad met de bond over haar punten en van dit overleg binnen een week, op 30 november, rapportage gedaan aan de Bemiddelingsraad. Hiermee waren de mogelijkheden voor het bedrijf bij de Bemiddelingsraad uitgeput.“Tot onze verbazing heeft de bond daarop aanleiding gezien om een staking te organiseren die lijkt te gaan over de afvloeiingsregeling. Deze heeft echter niet eerder ter discussie gestaan, noch intern noch bij de Bemiddelingsraad.” De RGM-directie vat deze handeling als een manier om het afvloeiingsproces te stagneren. “De reden voor deze plotselinge stagnatie is voor Rosebel onduidelijk daar al 90 personen de regeling hebben geaccepteerd. Bovendien heeft de bond al sinds eind oktober aangegeven dat Rosebel gesprekken kon voeren met de werknemers om een regeling aan hen aan te bieden.”Het afvloeiingsproces is dan ook volgens plan aangevangen, gaat de directie verder met haar uiteenzetting. Het management heeft tijdens dit proces persoonlijk met elke werknemer, wiens functie zou vervallen, gesproken. Voor werknemers die het aanbod, om met wederzijds goedvinden de dienstbetrekking te beëindigen, niet hebben geaccepteerd, zal de ontslagprocedure worden ingezet. “Rosebel volgt hiermee de geldende wet- en regelgeving.”De directie zegt dat het voor haar belangrijk is dat de bedrijfsprocessen worden hervat, “waardoor zij haar bijdrage aan de Surinaamse economie kan continueren en het inkomen van de overige 1700 werknemers – waarvan ruim 1600 Surinaamse werknemers- gegarandeerd blijft.”Brief_RGM_naar_Bemiddelingsraad_d.d_._30_november_2015_.pdf    
  1. rosebel 7
  2. bemiddelingsraad 7
  3. werknemers 6
  4. directie 4
  5. bond 4