1. vorige
  2. volgende

Carl Breeveld: ‘DOE zou het veel beter kunnen doen’

De recent gepresenteerde Idos-opiniepeilingen hebben de laatste dagen de volledige aandacht van politici in Suriname getrokken. Volgens de parlementariër en voorzitter van de partij Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE), Carl Breeveld, geven de resultaten van de opiniepeilingen duidelijk de manier aan hoe zijn partij het momenteel doet. Als hij alles in één zin zou moeten uitleggen, dan zou hij zeggen dat de DOE het veel beter zou kunnen doen. Daarnaast heeft Breeveld de afgelopen periode opgemerkt dat er een flinke groei is aan mensen die achter zijn partij staan. Het gaat er volgens hem om dat zaken op een zodanige manier gebracht moeten worden dat de kiezer duidelijk moet kunnen begrijpen wat de politici precies bedoelen, ‘omdat soms conclusies getrokken worden die niet de bedoeling aangeven van wat jij als politicus naar voren heeft gebracht’. ‘Ten aanzien daarvan, wroko de fu du’, aldus de DOE-parlementariër.

Corruptie moet worden uitgeroeid
Het feit dat 78% van de geënquêteerde kiezers vindt dat de meeste politici corrupt zijn, moet volgens Breeveld als een sein worden aangenomen waar politici goed naar moeten kijken. Breeveld is één van de weinige volksvertegenwoordigers die vaker gezegd heeft dat corruptie absoluut moet worden uitgeroeid uit de samenleving. Daarnaast moeten alle preventiemaatregelen worden gerealiseerd. ‘Als je merkt dat 78% van de kiezers nog altijd zegt dat politiek corrupt is, is dat een heel serieuze zaak. Dit is ook één van de voornaamste redenen waarom veel mensen het vertrouwen verliezen in de politiek’, aldus de DOE-parlementariër. Dat is volgens hem natuurlijk jammer, ‘want politiek is een nobele zaak, een edele zaak en een eerbare zaak waarmee we bezig zijn’.

Abop en NDP doen iets goed
Het feit dat de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij van Ronnie Brunswijk het goed doet, verbaast Breeveld niet. De reden hiertoe zou volgens de parlementariër moeten zijn dat de Abop duidelijk iets doet wat mensen aanspreekt. De DOE doet daarnaast wat zij moet doen. De stabiliteit van de NDP zou in principe het resultaat moeten zijn van de sociale activiteiten, programma’s die de partij in de afgelopen vier jaar heeft uitgevoerd. Breeveld noemt de aanpassing van de kinderbijslag, de verhoging van de AOV-gelden en het project Naschoolse Opvang. Hoewel deze projecten deels niet optimaal zijn uitgevoerd, is er toch iets sociaals wat in het beleid ligt. Het is volgens Breeveld niet de bedoeling dat wij een sociaal beleid voeren dat mensen uit het slop haalt, maar tegelijkertijd ons financieel in een strop brengt. ‘We moeten ook duurzaam kijken naar dingen.’

FR

  1. breeveld 7
  2. politici 4
  3. parlementarier 4
  4. partij 4
  5. mensen 4