Nieuwe partij PBO gaat voor sterke sociale hervormingen

De nieuwe Partij Belangenbehartiging en Ontwikkeling (PBO) zal zich kenmerken door sterke maatschappelijke hervormingen. Oprichter Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), zegt aan Starnieuws dat de behoefte voor deze partij is geboren uit het feit dat de politiek - vooral de oude bestaande partijen - geen oor heeft voor de roep naar betere sociale structuren.

De meest belangrijke sociale voorzieningen die de PBO in haar vaandel draagt, zijn woningbouw, pensioen en andere sociale zekerheden, maar vooral ook een compleet nieuw systeem voor het inkomen van de werkende klasse. Wat woningbouw betreft, zegt Hooghart dat het afgelopen moet zijn dat in een land als Suriname, rijk aan grond, gezinnen tot drie generaties bij elkaar moeten wonen. Voor de loonontwikkeling van de werkende klasse denkt de PBO-topper aan een systeem met nieuwe criteria.. “Een van de criteria is zeker dat lonen afgestemd worden naar onder andere de prijsontwikkeling van levensbehoeften”, stelt Hooghart.

Pertjajah Luhur en NDP
De PBO, die in december van het vorig jaar werd aangekondigd, zal volgens Hooghart zich in fasen ontwikkelen tot een partij van het ‘volk’. Een partij waarbij elke Surinamer zich mee kan identificeren. Een compleet politiek bestuur is nu geen voorwaarde voor de PBO dan wel een leiding die een weerspiegeling is van wat de partij voorstaat. Hooghart zegt geen ja of nee te zullen antwoorden wanneer gevraagd wordt of de PBO een verlengstuk is van de CLO. “De mensen zien het nu al als zodanig dan laten we het ook zo. Hij legt uit dat vanuit de CLO is geprobeerd dezelfde ideologie gestalte te geven. “Maar de politiek heeft daar niet naar geluisterd en heeft zelfs gedwarsboomd. Wij denken nu dat we die ideologie dan maar rechtstreeks vanuit een politieke organisatie gestalte moeten proberen te geven”, meent Hooghart.

De oprichter van de PBO zegt dat op weg naar de verkiezingen gekeken zal worden naar partijen die deze ideologie hebben. Met die partijen zou eventueel samengewerkt kunnen worden. Nu al denkt hooghart dat de Pertjajah Luhur en de Nationale Democratische Partij (NDP) geschikte kandidaten zijn om mee samen te werken. De komende periode wordt binnen deze nieuwe partij verder gewerkt om de ideologie verder gestalte te geven. “In elk geval kijken wij niet eerst naar welke partij het meest geschikt is, maar naar wie sympathiseert met de belangen van de samenleving”, zegt Hooghart.

Wilfred Leeuwin
  1. partij 8
  2. hooghart 8
  3. pbo 7
  4. zegt 5
  5. ideologie 4