Haalbaarheidsstudie spoorbaan af; voorbereiding begonnen

De haalbaarheidsstudie voor het aanleggen van de beloofde spoorbaan voor een tramverbinding, is rond. Dit bevestigt districtscommissaris Roline Samsoedien tegenover Starnieuws. Ook het traject is al uitgestippeld. De spoorbaan zal lopen van het William Kraanplein tot Onverwacht met als tussenstation Lelydorp.

Volgens Samsoedien zal het grootste gedeelte van deze spoorbaan door het district Wanica lopen. Vanuit het William Kraamplein zal deze doorlopen achter de Corantijnstraat en vandaar uit de oversteek maken naar de Indira Gandhiweg.
Ook bepaalde woongebieden zullen een stopstation krijgen. Momenteel is het aannemingsbedrijf Strukton bezig met de sonderingswerkzaamheden. De bodemgesteldheid wordt onderzocht via boringen die verricht worden in diverse gebieden waarlangs de spoorbaan zal lopen.

“Wij hebben ook gesprekken gehad met eigenaren die hun medewerking moeten verlenen, zodat terrein vrij gemaakt kan worden om een parkeerterrein te creëren . Ook hebben wij de nutsbedrijven gesproken over de bekabeling. De voorbereidingen vorderen al aardig. Lelydorp krijgt een totale facelift. De warungs komen op een andere plek. Het ontwerp moet binnenkort al af zijn”, deelt Samsoedien mee.

Wanita Ramnath
  1. spoorbaan 4
  2. samsoedien 3
  3. lopen 3
  4. william 2
  5. lelydorp 2