1. vorige
  2. volgende

Santokhi bezorgd over 'toename criminaliteit en falend beleid'

"Elke dag zijn er gemiddeld zes tot zeven zware geweldsmisdrijven en ongeveer 45 inbraken. Het ministerie van Justitie en Politie is niet in staat de criminaliteit aan te pakken omdat de minister het beleid frustreert en politiseert bij de politie. Hierdoor is er veel ontevredenheid".

Dit stelt VHP-voorzitter, parlementariër en ex-minister van Justitie en Politie, Chan Santokhi, tegenover Starnieuws. Hij heeft de criminaliteitsontwikkeling van de afgelopen periode geanalyseerd en constateert:
- een toename, een verruwing van criminaliteit
- veel ouderen en seniorenburgers die het slachtoffer worden
- veel ondernemers die het slachtoffer worden
- veel vrouwen die het slachtoffer worden
- er wordt veel geweld gebruikt waardoor slachtoffers ernstig getraumatiseerd raken.
"In de samenleving is er veel angst en het onveiligheidsgevoel neemt toe. Dat stellen burgers ook tijdens de 'meet the people activiteiten'. Veel spaargeld van de burgerij gaat naar investering in veiligheid thuis en hun bedrijf.

Vertrouwen afgenomen
Santokhi stelt dat alle gespecialiseerde diensten bij de politie al zijn afgezwakt. Enkele leden van speciale diensten zijn ook betrokken bij misdrijven, recentelijk ging een politieagent bij de Politie Inlichtingen Dienst de mist in. Bij de politie is er een achterstand in verwerken van de aangegeven strafbare feiten. De ex-bewindsman zegt dat twee beveiligingsbedrijven aangeven dat het aantal meldingen bij hun hoger ligt dan bij de politie: dus veel inbraken en diefstallen worden niet doorgegeven aan de politie. Volgens Santokhi is dit een duidelijk teken dat het vertrouwen in het politieapparaat ook is afgenomen.

De politicus merkt op dat er geen begeleiding is van slachtoffers. Er is geen gerichte opsporing waardoor veel daders buiten schot blijven en doorgaan met hun berovingen. Hij heeft er kritiek op dat minister Edward Belfort zware criminelen vroegtijdig vrijlaat door Voorwaardelijke Invrijheidstelling. Zij vervallen weer in de criminaliteit. Bij enkele zware berovingen zijn de namen van de daders bekend, maar er is ook terughoudendheid bij aanhouding vanwege angst. Als voorbeeld haalt hij aan de beroving van een cambio. Er is geen veiligheidsplan bij het ministerie.

Aanpak
"De minister is in conflict met de politie, de brandweer, de penitentiaire ambtenaren, de vakbond en de rechterlijke macht. Hij heeft het vermogen niet om de problemen op te lossen en het ministerie te leiden, waardoor veiligheid, rechtsbescherming en rechtshandhaving systematisch in vier jaren tijd zijn terug gelopen, en criminaliteit en angstgevoelens de overhand nemen. Internationaal zijn wij diep gezakt op de lijst van mensenhandel, drugsbestrijding en zijn we ook geplaatst op de alert lijst van internationaal terrorisme", somt Santokhi de ernstige minpunten op.

"We hebben als VHP ons veiligheids- en rechtsbeschermingsbeleid ontwikkeld met integrale maatregelen voor de aanpak van alle vormen van criminaliteit en het terugdringen van de onveiligheidsgevoel. We gaan ook de samenleving en alle andere sectoren betrekken bij de aanpak van de integrale veiligheid. Ook gaan we de juridische mogelijkheid bekijken om burgers de gelegenheid te geven om belasting technisch hun privé investering in veiligheid, die ze gedaan hebben, te laten aftrekken omdat de Staat in gebreke is gebleven om veiligheidszorg te bieden", kondigt Santokhi aan.
  1. politie 9
  2. criminaliteit 5
  3. santokhi 5
  4. minister 4
  5. veiligheid 4