Minimumloon Suriname stapje dichterbij

PARAMARIBO, 2 apr – De kans dat Suriname voor het eerst in zijn geschiedenis een minimumloon hanteert, is realistisch gegroeid.De ministerraad heeft het betreffende wetsvoorstel goedgekeurd. Er zijn nog wat stappen te gaan voor wat wordt gezien als belangrijke invulling van een belofte.

Het sociaal zekerheidsstelsel waar het regeerbeleid grotendeels op is gericht, moet er vastere vorm mee krijgen. ” Het minimumloon moet gezien worden tegen de achtergrond van het sociaal zekerheidstelsel waarvoor de regering zich beijvert. Vooral de nationale basiszorg verzekering, algemene pensioenregeling en het minimumloon genieten prioriteit. Het sociaal zekerheidstelsel is een geheel van sociale zekerheden voor de werkende klasse”, meldt het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling & Milieu.

Het wetsvoorstel wordt gebaseerd op uurloon. Het minimumloon is ook flexibel. In het wetsvoorstel zijn mogelijkheden ingebouwd voor regelmatige bijstelling. Ook komt er een algemeen minimum en een minimum per bedrijfstak. Over het onderwerp wordt al jaren gediscussieerd.Vooral de vakbeweging en het bedrijfsleven hebben steeds gefaald in het bereiken van overeenstemming. Het ministerie is ervan overtuigd dat een historisch punt is bereikt. Alleen de Staatsraad en dan het parlement wachten nog.

  1. minimumloon 4
  2. wetsvoorstel 3
  3. sociaal 3
  4. gezien 2
  5. zekerheidstelsel 2