ER IS VOLDOENDE reden om vast te stellen dat sociaal voelende Surinamers die hun hart op de juiste

ER IS VOLDOENDE reden om vast te stellen dat sociaal voelende Surinamers die hun hart op de juiste plaats hebben voor het lenigen van noden van sociaal zwakkeren niet uitsterft. Su Aid houdt zich bezig met het inzamelen van geld voor goede doelen. 

De bewogenheid van de motoren achter dit nobel streven, Sidney Grunberg, Asgar Koster en Giwani Zeggen verdient navolging. Vorig jaar kwam er voor het eerst schot in de zaak. De beweging heeft SRD 276.000 uit de gemeenschap gehaald, dat via het Leger des Heils naar de samenleving is teruggevloeid.

Het streefbedrag voor dit jaar is minimaal vijfhonderdduizend Surinaamse dollar, voor projecten van tehuizen die de zorg hebben over kinderen met een beperking. De actie is gisteren gestart bij Radio 10. Er zijn ook inzamelingspunten ingesteld bij ABC Radio en Televisie en Sita's Supermarkt in Nickerie. Op de laatste campagnedag, 21 december, wordt een auto verloot voor personen die vanaf SRD 50 hebben gedoneerd.

Suriname heeft een overschot aan praters maar een tekort aan doeners. Su Aid toont daadkracht. Als de initiatiefnemers achterom kijken moeten zij zich niet in de steek gelaten voelen. Als heilsoldaten te velde verwachten zij dat bij het achterom kijken voldoende ondersteuners achter hen aanlopen op het braakliggend terrein om de strijd aan te binden tegen de achterstelling van minstbedeelden en mensen met een beperking.

Het is meer dan bewonderenswaardig dat jonge Surinamers verenigd in Su Aid juist in een tijd van sterke afname van vrijwilligers op nagenoeg alle levensgebieden fier met de borst vooruit, in de spits staan.

De financieel-economische situatie in Suriname is wurgend. Burgers houden de hand op de knip en keren elke munt om, alvorens die uit te geven. Maar wanneer het om de doelgroepen gaat waarvoor Su Aid zich inzet, moeten milde gevers zich realiseren dat door het doel waarvoor gegeven wordt, zij de blesi dubbel en dwars terugkrijgen op de een of andere manier.

Die barmhartigheid is eerder ruim beschreven bij het analyseren van de rol van de Suriprofs in een breed perspectief. Bij die gelegenheid is over het hoofd gezien de bijdrage van Su Aid aan het Leger des Heils. Prikkels die uitgaan van Su Aid en andere niet bij naam genoemde organisaties dragen bij tot gigantische bewegingen met het doel een steentje bij te dragen aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Indachtig aan de vroegere moeilijke tijden in Suriname is de huidige generatie sociaalvoelend gebleven. Aankloppen bij de buurvrouw om een beetje olie, een peper, rijst, bakkeljauw of zoutvlees, omdat zij niets in huis hadden om de pot op vuur te zetten, is kenmerkend geweest voor de hulpvaardigheid van vorige generaties. Dat was één van de geweldige deugden van die generaties en het moet de huidige generatie met trots vervullen gul te mogen geven aan degenen die in een erbarmelijke situatie verkeren.

Over de inzamelingsactie heeft Su Aid goed gedaan veiligheidskleppen in te bouwen zodat fromologen zoals minister Robert Peneux oneerlijke mensen typeert, geen kans krijgen te frommelen. De besteding van de ingezamelde gelden zal gecontroleerd worden op doelmatigheid en rechtmatigheid.
  1. aid 7
  2. suriname 3
  3. voldoende 2
  4. sociaal 2
  5. surinamers 2