Asis Gajadien: ‘Verloochent president Bouterse zijn afkomst?’

‘Verloochent president Desi Bouterse zijn afkomst?’ is de vraag die het VHP-assembleelid Asis Gajadien bezighoudt. Vandaag vindt de voortzetting plaats van de behandeling van de ‘Wet Ambtssymbool President’. Gajadien fronst zijn wenkbrauwen waarom de president zo graag af wil van de ambtsketen die sedert de onafhankelijkheid gedragen wordt door staatshoofden bij plechtige gelegenheden. De sjerp die de president graag voor ogen heeft, is wel voorzien van een klein wapen, maar dit wordt niet goed tot uitdrukking gebracht vergeleken met de ambtsketen.
In het wapen worden de oorspronkelijke bewoners van Suriname, waar de president ook van zou afstammen, uitdrukkelijk tot uiting gebracht. ‘Dan wil de president dit loslaten?’ Gajadien vindt dat het wapen niet goed tot uitdrukking wordt gebracht in de sjerp. De VHP’er had eerder voorgesteld dat er een combinatie komt van een ambtsketen en een sjerp. Hierop is er nog niet ingegaan van regeringszijde.
Gajadien betreurt het verder ten zeerste dat hoewel er enorme financiële problemen zijn in het land, de beleidsmakers speciaal tijd uittrekken om dergelijke wetten, die niet eens een urgent karakter hebben, in behandeling te nemen. ‘Het is de derde dag dat we de wet in behandeling nemen.’ Deze attitude van de huidige regering wordt door de politicus betitelt als ‘een afleidingsmanoeuvre’.

Asha Gajadien-Bhagwat

  1. president 6
  2. gajadien 5
  3. behandeling 3
  4. ambtsketen 3
  5. sjerp 3