1. vorige
  2. volgende

Juiste Ied-ul-Fitre dag 2014 in Suriname

Ramadan is de negende maand van het islamitische jaar. Een islamitisch jaar telt twaalf maan-maanden die uit 29 of 30 dagen bestaan. In totaal zijn er 354 dagen. De islamitische kalender begint dan ook ongeveer elf dagen vroeger dan het westerse zonnejaar, van 365 dagen. Vandaar dat Ramadan elk jaar op een andere datum begint.

Ramadan is een jaarlijks terugkerende vastenmaand in de islam. Het is de maand waarin Allah de Koran openbaarde. Tijdens de Ramadan mogen moslims niet eten, drinken, roken of seksuele gemeenschap plegen, zolang de zon boven de horizon staat. In deze maand wordt door de moslims God bedankt, voor alles wat Hij de mens gegeven heeft. Kinderen, zieken, oude mensen, menstruerende en zwangere vrouwen zijn vrijgesteld van het vasten. Het einde van deze vastenmaand wordt Ied-Ul–Fitre genoemd en wordt groots gevierd door de moslims in de wereld.

De vastenmaand begint als twee moslimgeleerden de nieuwe maansikkel aan de hemel zien staan en eindigt ook met deze traditie. Er zijn meningsverschillen onder groepen moslims over het begin en einde van de vasten maand. Een groep houdt zich aan de regels van de heilige Koran 'vast van het waarnemen van de nieuwe maansikkel voor het begin en einde van het vasten. De andere groep houdt zich aan de dagen die op het kalenderjaar zijn aangeven over het begin en het einde van de vastenmaand. 0p grond van deze opvatting is er een verschil van een dag over het begin en einde van het vasten onder de Soennieten en andere stromingen binnen de islam in Suriname.

Door het ministerie van Binnenlandse Zaken is het Ied-Ul-Fitre feest vastgesteld op maandag 28 juli 2014. De groep Soennieten en enkele andere stromingen zijn een dag later begonnen met het vasten en voor hun geldt dan het Ied-Ul-Fitre feest op maandag 28 juli valt, als zij de nieuwe maansikkel op zondag 27 juli hebben waargenomen bij zonsondergang. Hebben zij de maan niet gezien op die dag, door sterke bewolking, dan wordt de maand Ramadan afgesloten met 30 dagen vasten en valt het Ied-Ul-Fitre feest dan op dinsdag 29 juli. Dat wil zeggen dat zij nog een dag vasten en wel op maandag 28 juli. Mochten zij het Ied–Ul–Fitre feest op maandag vieren, dan wordt nog een dag vasten ingehaald na Ied-Ul–Fitre.

H.Raghoebar M.Sc.
  1. vasten 8
  2. dagen 6
  3. ied 6
  4. fitre 6
  5. ramadan 5