1. vorige
  2. volgende

Partijraad pl wil ook af van vijf hoofdbestuursleden


De Pertjajah Luhur (PL) wil op haar vergadering van de Partijraad op zondag 20 december niet alleen het besluit nemen om Raymond Sapoen en Diepakoemar Chitan terug te roepen, maar wenst ook vijf leden te ontslaan van hun verplichtingen als hoofdbestuurslid.

De vijf zijn Sapoen, Citan, Mohamed Noersalim, Rudy Soerodimedjo en Isaak Soerokarso. Een eerdere poging om Sapoen en Chitan via een kortgeding terug te roepen mislukte, omdat de partij zich volgens de magistraat niet had gehouden aan artikel 11 van de statuten. Die geeft aan dat de dag en datum van de partijraadsvergadering, waarop het besluit tot terugroeping is genomen, minstens zes weken vooraf bekend moest zijn gemaakt.

De convocaties waren twee dagen van tevoren geschied.

  1. sapoen 3
  2. besluit 2
  3. chitan 2
  4. terug 2
  5. roepen 2