1. vorige
  2. volgende

Luchtige herdenkingsdienst transmigratie te Klaaskreek

Wij roemen in de verdrukking, daar wij weten dat de verdrukking volharding uitwerkt. Dit is het thema gehaald uit Romeinen 5 vers 3 van de herdenkingsdienst 50 jaar Transmigratie te Klaaskreek gehouden in de EBGS kerk te Klaaskreek, zondag. Deze luchtige dienst droeg een feestkarakter. Voorganger Ronny Wachter stelde de vraag of er meer positief of negatief is gehaald uit de transmigratie. Of is het een mix die zich verder is gaan ontwikkelen binnen de cultuur van de Saramaccaanse gemeenschap? Hoe het ook moge zijn, er is hoop stelde de geestelijke. "Niets is verloren gegaan. Alleen dienen wij te blijven volharden in geloof en ons vertrouwen stellen op de Heer", gaf hij mee.

De commissie '55 jaar Brokopondo en 50 jaar transmigratie' onder leiding van Ernie Landveld werd opgeroepen om het niet hierbij te laten. Er moeten niet alleen discussies zijn over transmigratie, maar er zal verder gewerkt moeten worden aan de binding binnen het district.

Tekenwedstrijd
Van de gelegenheid in de kerk werd ook gebruik gemaakt om de prijzen uit te reiken aan de winnaars van de tekenwedstrijd die op 7 en 8 april werd gehouden door de commissie. Uit de zeshonderd inzendingen van de leerlingen op glo en voj niveau te Brokopondo en Atjoni zijn twintig winnaars uit de bus gekomen.
De eerste prijs ging naar Jorshin Aloeboetoe van klasse 4 van VOJ Brokopondo. Hij had uitgebeeld hoe de huizen zonken. Op de tekening is te zien dat de mensen, hun spullen in de boot probeerden te zetten, terwijl het water steeg.

De prijs werd overhandigd door minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling. Het ministerie heeft ondersteuning gegeven aan de projecten van de commissie. Ook de assembleeleden Diana Pokie en Rudolf Zeeman hebben hun ondersteuning gegeven aan het tekenwedstrijdproject van de commissie.
  1. transmigratie 4
  2. commissie 4
  3. jaar 3
  4. brokopondo 3
  5. verdrukking 2