Boekpresentatie 'Met recht geschreven'

De Surinaamse Juristen Vereniging (SJV) houdt woensdag in het auditorium van Self Reliance een boekpresentatie Met recht over recht geschreven door de jurist Carlo Jadnanansing. De in deze bundel gepubliceerde artikelen beslaan een periode van 22 jaar, daar alle artikelen op één na, vanaf 1993 in het SJB zijn verschenen. Hoewel het om rechtswetenschappelijke publicaties gaat, heeft de auteur de materie primair benaderd vanuit zijn beroepsuitoefening als notaris, welk beroep hij tot 2010 heeft uitgeoefend. Hij is nu als adviseur/legal consultant verbonden aan het kantoor van Jadnanansing & Manna, notarissen en juristen.De artikelen hebben dan ook, met uitzondering van het artikel uit 1975, alle een civielrechtelijk karakter. De nadruk ligt met name op het zakenrecht, waarbij vooral de openbare verkoping gebaseerd op het recht van eigenmachtige verkoop door de hypotheekhouder op grond van artikel 1207 Surinaams B.W. diepgaand belicht wordt. Maar ook aan het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en de Wet op het Notarisambt, is aandacht besteed. De auteur heeft daarnaast necrologieën gewijd aan enkele overleden rechtsgeleerden, waarbij primair aandacht besteed is aan hun verdiensten op het gebied van de rechts-uitoefening en de rechtswetenschap. De presentatie, die om 19.00 uur begint, zal worden voorafgegaan door een interview tussen de auteur en zijn dochter Tanja Jadnanansing, lid van de Staten Generaal der Nederlanden. Zij is speciaal voor deze gelegenheid voor een kort bezoek in Suriname. Zij heeft ook een voorwoord geschreven, waarin zij de relatie met de schrijver belicht. Het evenement is toegankelijk voor alle leden van de SJV en overige belangstellenden. Laatstgenoemden moeten zich wel laten registreren voor deelname op tel: 476757 / 424946 / 410143 of e-mail: crjad@sr.net/ carlojad@hotmail.com.
  1. recht 3
  2. jadnanansing 3
  3. artikelen 3
  4. auteur 3
  5. sjv 2