MI-GLIS wil betere positie op Doing Business ranglijst

Het Management Instituut GLIS heeft notarissen in een brief laten weten dat koop- en verkoopakten in gemiddeld tien dagen worden verwerkt. De statistieken hierover zijn geplaatst op de website van MI-GLIS. De statistieken zijn belangrijk voor de plek die Suriname op de Doing Business ranglijst van de Wereldbank inneemt, benadrukt directeur Sylvano Tjong-Ahin tegenover Starnieuws.

Mede door onduidelijkheden en verkeerde rapportage over de registratie van onroerende goederen, wordt Suriname lager gerangschikt. Het MI-GLIS wijst erop dat de snelheid waarmee onroerende goederen geregistreerd worden, met gemak vergelijkbaar is met die van een gemiddeld Europees land. "Met een gemiddelde verwerkingstijd van koop- en verkoopakten van rond tien dagen, stijgt Suriname met kop en schouder boven het gemiddelde van de meeste landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied," stelt Tjong-Ahin. Aan de notarissen wordt ook gevraagd om rekening houdend met de afhandelingsperiode, tijdig hun stukken te doen ophalen. De directeur van MI-GLIS zegt dat binnen het instituut enorme stappen vooruit worden gemaakt voor wat betreft de efficiency en de nauwkeurigheid. De verbeteringen zijn niet altijd merkbaar voor de buitenwacht, omdat weinig mensen beseffen hoeveel chaos in de afgelopen decennia op het vlak van de grondregistratie is ontstaan en op sommige vlakken nog steeds in stand wordt gehouden. Het MI-GLIS is volgens Tjong-Ahin vastberaden om ervoor te zorgen dat de registratie op een hoger niveau wordt gebracht en gehandhaafd. Onlangs heeft het Instituut, in samenwerking met Kadaster International, een studie uitgevoerd om de gehele keten van grondregistratie instituten in beeld te brengen en de knelpunten te identificeren. Mede op basis van deze studie zal het meerjarenprogramma 2016-2021 worden geformuleerd.
  1. glis 5
  2. instituut 3
  3. suriname 3
  4. tjong 3
  5. ahin 3