Julian With: “John van Coblijn zou onder curatele gesteld moeten worden”

Julian With heeft bij de presentatie van zijn nieuwste pennenvrucht getiteld “Kritieken, het schoonmaakmiddel van de geest” zowel politieke partijen, de kerk als politieke figuren op de korrel genomen. Tijdens de boekpresentatie maakte hij bijvoorbeeld de opmerking dat John van Coblijn van de NPS onder curatele gesteld moet worden door de partijleiding. Zodra hij in de media verschijnt, berokkent Coblijn de groene partij schade. Coblijn zou via de media hebben aangegeven dat huis aan huis bezoekjes een internationaal verschijnsel is. With vroeg zich af hoe dat mogelijk zou zijn in landen als Amerika en Engeland met hun miljoenen inwoners. Huis aan huis bezoekjes zouden werken als dat 10 dagen voor de verkiezingen gedaan wordt. De partij moet zich inzetten en het aantal mensen dat de bezoekjes aflegt, vergroten. Hij benadrukte verder dat een criticus niet de plicht heeft om oplossingen aan te dragen, het is de manier waarop de bekritiseerde met de opgesomde kritiek omgaat. Daarom is With van mening dat iets als opbouwend kritiek geven niet bestaat. De parlementariërs Jabini, Panka en Bouva van wie worden gezegd dat ze grote hoeveelheden geld in hun zakken hebben gestopt wegens hun betrokkenheid bij de naschoolse opvang, moeten snel handelen en aangeven dat de beschuldigingen bezijden de waarheid zijn. Als zij dat niet gauw doen, kunnen de beschuldigingen tegen hun partij gebruikt worden. Verder geeft hij aan dat Nederland nooit de herstelbetalingen zal doen vanwege het slavernij verleden. Hij gaf tijdens de presentatie verder aan dat de regering alle auto’s met geblindeerde ruiten moet verbieden. Dit zal zeker leiden tot vermindering van het aantal aanrijdingen. Geblindeerde ruiten zorgen ervoor dat mensen onherkenbaar kunnen deelnemen in het verkeer met als gevolg asociaal rijgedrag. Verder moet justitie het aantal politieagenten dat in burger rijdt en controle werkzaamheden uitvoert, alsook de verschillende verkeersboetes drastisch verhogen. Verder zal het programma “in de branding” in de gelegenheid gesteld moeten worden om gereed te staan op de Johan Adolf Pengel Luchthaven met opname apparatuur. Mensen die zich schuldig maken aan drugssmokkel moeten dan belicht worden. Op deze manier zou het drugssmokkel probleem opgelost kunnen worden volgens With. Surinaamse Nederlanders die gepakt worden zouden voor een periode van 10 jaar tot persona non grata verklaard moeten worden. Als de NPS de verkiezingen van 2015 wil winnen, dan moeten zij volgens With, alleen maar creolen, inheemsen en chinezen op hun kandidatenlijst plaatsen. Verder moet de VHP alleen Hindostanen plaatsen op hun kandidatenlijst. Dit zegt hij op basis van strategische overwegingen. Het plaatsen van 2 Javanen en 3 creolen zou voor vervreemding zorgen. “Deze vreemde eenden in een teil” zouden voor vervreemding en vermindering van stemmen zorgen volgens With. Pas als zij de verkiezingen van 2015 hebben gewonnen, kunnen zij het wagen om in 2020 een kandidatenlijst te presenteren waarin meerdere bevolkingsgroepen vertegenwoordigd zijn. Hij benadrukt weliswaar niet discriminerend bezig te zijn of dat te promoten. Julian With is avant- gardist, een rationalist en een scherpe analist.
  1. with 7
  2. huis 4
  3. coblijn 3
  4. partij 3
  5. bezoekjes 3