1. vorige
  2. volgende

Parkeerproblemen binnenstad

Onlangs las ik een artikel op Starnieuws over het parkeerprobleem in de binnenstad van Paramaribo. Dit probleem is niet van vandaag, maar speelt al jaren. Toename van autobezit en betere economische perspectieven voor de gemeenschap spelen hier een belangrijk rol in. Je zou geneigd zijn de autobezitters hier de schuld van te geven, maar niets is minder waar. Gedreven door de mogelijkheden lift de gemeenschap mee met de aandienende economische perspectieven. Drang naar beter leven en het bezit van (soms) onvermijdelijke luxe zal ook in de toekomst met sprongen toenemen. Ook het autobezit zal blijven toenemen, waardoor de gesignaleerde parkeerproblemen nog groter zullen worden.

Niet het autobezit, maar het gebrek aan mogelijkheden om op andere wijze de binnenstad te bereiken, zijn de meest voorkomende problemen en er de oorzaak van. De opeenvolgende regeringen en overheden kan je voor de huidige chaos niet aansprakelijk stellen. Het is niet alleen echt een Surinaams probleem, maar wereldwijd is dit een probleem. Je merkt dat in vele steden de stadskernen autovrij worden gemaakt. Pijnlijke maatregelen, maar het werkt wel. Eeuwen terug, toen de stadskernen ontstonden, had men alleen maar koetsen en karren die getrokken werden door paarden. Er was toen geen behoefte aan om brede straten aan te leggen tussen de weerszijden opgetrokken gebouwen. Een smalle doorgang was al voldoende om de andere kant van de stadskern te bereiken.

Als je vandaag de dag in de wereld de historische en monumentale steden bezoekt, dan vraag je zich af waarom men geen rekening heeft gehouden met de toekomst. Waarom hebben ze toen geen bredere wegen aangelegd. Waarom zijn de straten zo smal? Als antwoord kan hierop gegeven worden dat men toen geen enkel benul van had dat de ontwikkeling over een aantal eeuwen verder drastisch zou veranderen. Men had geen flauw idee dat honderden jaren later er motorisch verkeer mogelijk zou zijn. Dat er auto´s, bromfietsen, fietsen, vliegtuigen etc. zouden zijn ontwikkeld. Dat gelet op deze aanwinsten de huidige generatie met verkeersproblemen zal worden opgezadeld, had niemand zich voor mogelijk gehouden.

De schrijver van het bedoelde artikel kwam met een aantal lovenswaardige aanbevelingen. Echter, de aanbevelingen leggen geen zoden aan de dijk en zullen geen permanente oplossing voor de binnenstedelijke parkeerproblemen betekenen. Om de gesignaleerde problemen het hoofd te kunnen bieden, moeten er pijnlijke maatregelen worden genomen. Maatregelen die voor de huidige generatie erg zuur zullen zijn maar wel een oplossing voor de toekomst zijn. Maatregelen die gepaard zullen gaan met flinke investering. Overheid dient hier de lef voor tonen.
Dit probleem kan je met succes te lijf gaan alleen met maatregelen als:

1- Binnenstad autovrij maken voor algemeen particulier verkeer in de spitsuren.
2- Binnenstad alleen toegankelijk maken en houden voor functionele groepen, zoals politie, geneeskundigen, regeringleiders, bevoorraders, ambulances en nog nader te definiëren groepen.
3- Ontheffing verlenen aan de stadsbewoners met parkeerplaats op eigen terrein. Een vignet is noodzakelijk.
4- Ontheffing verlenen aan betaald parkeerkaarthouders, bijvoorbeeld aan hen die geen parkeerplaats hebben op eigen terrein.
5- Ontheffing verlenen aan overige betaald parkeerkaarthouders, bijvoorbeeld aan directeuren en beleidsmaker die noodzakelijk de stad in en uit moeten.
Let wel! Er mag geen vriendjespolitiek worden bedreven, anders ontstaat een willekeur van maatregelen. Iedereen die noodzakelijk de stad in moet, dient verplicht een betaald jaar/maand parkeerkaart te kopen.

Hoe kan dit succesvol aangepakt worden?
Als eerste moeten er voldoende mogelijkheden voor de autogebruikers worden gecreëerd. Deze kunnen zijn bijvoorbeeld:

a- Buiten de stad overal voldoende onbetaald parkeer plaatsen aanleggen voor mensen die de binnenstad willen bezoeken en hun auto daar zorgeloos vrij kunnen parkeren.
b- Vanaf dat punt zorgen voor frequent betaald openbaar vervoer.
Bijvoorbeeld:
- in de spitsuren ieder 5 of 10 minuten een bus of een tram laten rijden voor de werknemers die de stad in en uit moeten.
- Zorgen voor frequente openbaar vervoer voor overige doelgroepen (huismoeders, ziekenhuis/doktersbezoek, voor inkopers etc).
c- - Buiten de spitsuren kan de binnenstad vrij gegeven worden voor
iedereen die vertier zoekt. (De horeca, restaurants etc. zullen dan ook geen nadelige gevolgen ondervinden.

Handhaving:
Het is ook belangrijk om erop toe te zien dat de overtreders door de politie beboet worden voor de overtreding zonder ontheffing. Dit moet een vast beleid worden.

Resultaat:
- De maatregelingen zullen zeker vruchten afwerpen met als resultaat het
oplossen van de parkeer problemen in binnenstad.
- Schone lucht en beter milieu in de stad.
- Aantrekkelijk voor de toeristen.
- Beter toegankelijke binnenstad.
- Trottoirs kunnen ook aangelegd worden zonder vrees dat die door de auto's
kapot worden gemaakt.
- Nagenoeg geen file.
- Minder kostbaar tijdverlies etc..

Deze zijn slechts enkele suggesties mijnerzijds.
Hoop dat welke regering dan ook straks (2015) aantreedt, lef toont om dwingende maatregelen te treffen gericht op de toekomst. De gemeenschap zal in het begin zeker morren, maar over enkele jaren zullen de teleurstellingen omgezet zijn in positivisme.

Sewdat Soekhoe
Zoetermeer, Nederland
  1. binnenstad 8
  2. maatregelen 7
  3. stad 5
  4. probleem 4
  5. toekomst 4