1. vorige
  2. volgende

Derden graven in onderzoeksgebied Mariënburg

Een vermeende perceeleigenaar heeft in het onderzoeksgebied te Mariënburg een ontwateringstrens gegraven. Al twee jaar is archeoloog Benjamin Mitrasingh in opdracht van de Stichting Hindostaanse Immigratie bezig in het gebied te zoeken naar het massagraf van 1902. Voor het onderzoek heeft hij ook de toestemming van de president.

Bij oriëntatie in het weekend is gebleken dat een vermeende perceeleigenaar dwars door het onderzoeksgebied met een middelgrote graafmachine een lange ontwateringstrens heeft gegraven van een meter breed en een halve meter diep. “In principe is er niets onherstelbaar verstoord in de bodemstructuur van het onderzoeksgebied,” zegt Mitrasingh aan Starnieuws. Hij wijst erop dat de vermeende perceeleigenaar noch de vereffenaar kaarten en plattegronden weten te lezen. “Ze weten dus ook niet waar de spoorbanen hebben gelopen. En natuurlijk weten ze helemaal niet waar de verplaatsbare hulpspoorbanen waren voor elke rietoogst.”

De archeoloog zegt dat volgens het Koloniaal verslag van 1903 de lijken van de slachtoffers op 30 juli 1902, vandaag precies 102 jaar geleden, zijn getransporteerd op een trolley over de spoorbaan buiten het gezichtsveld van de bewoners van Mariënburg. De lijken zijn in een grote kuil gedumpt en bedekt met ongebluste kalk. “Niemand heeft dus iets gezien en ook nooit iets kunnen ruiken.” Hij vertelt dat de locatie van het massagraf daarna aldoor streng geheim is gehouden en alleen enkele stafleven en zeven militairen wisten waar het was.

Volgens Mitrasingh is er “enorm gerommeld” met de informatie over de juiste locatie van het massagraf. “Dat is enkele jaren geleden ook gebeurd met de vermelding van enkele namen van slachtoffers op het monument.” Krachtig omschrijft Mitrasingh: “Die zijn blijkbaar gewoon door een paar politieke grapjassen verzonnen. Die namen komen nergens voor!”

De onderzoeker wijst erop dat aan weerszijden van elke aanwijsbare spoorbaan er grondboringen worden verricht. Hij merkt op dat alle belangrijke documenten rond 30 juli 1902 zich nu in Nederland bevinden. De bestudering van deze documenten kan pas geschieden als het veldonderzoek op Mariënburg volledig, nauwkeurig en absoluut betrouwbaar is gedaan, benadrukt de archeoloog.

  1. mitrasingh 4
  2. vermeende 3
  3. perceeleigenaar 3
  4. onderzoeksgebied 3
  5. marienburg 3