VKS boycot keurmeestercursus STKM

Leden van de Vereniging van Keuringsinstanties Suriname (VKS) zijn opgeroepen geen deel te nemen aan de geplande keurmeesters cursus Categorie 2 van de Stichting Keuringen Motorrijtuigen (STKM). De training starten op 11 augustus 2014, zoals de STKM inmiddels heeft bekendgemaakt.
VKS-bestuurslid Charles Mohamed Hoesein zegt dat er rond de cursus geen enkele vorm van transparantie bestaat. ‘Het is onduidelijk wie de docenten zijn, waar de cursus gegeven gaat worden en wat de lesinhoud is. In de hele wereld worden dergelijke cursussen altijd gegeven met inbreng van de branche, oftewel de branche heeft vooraf inzage in de inhoud.’ Volgens Mohammed Hoesein houdt STKM de VKS ‘zoveel mogelijk op afstand om zodoende zijn eigen gang te gaan’. De VKS zou willen controleren of zaken richtig lopen, zoals het hoort bij een training van een keurmeester. Zowel intake, intredetoets, opleiding, examen als werving van gecommitteerden wordt nu alleen door de STKM gedaan.
Mohammed Hoessein vindt dat voor de publieke veiligheid het belangrijk is dat een keurmeester goed wordt opgeleid. ‘Wij als VKS vrezen dat de hele cursus primair om financiële voordelen van de STKM gaat.’ De vorige Categorie 4 cursus in 2012 stond al onder auspiciën van STKM en daarbij was er al wanprestatie geleverd. Bij de inschrijving waren zeker 3 student-keurmeesters zonder de vereiste basiscertificaat van Categorie 2 toegelaten, terwijl andere geschikte personen waren uitgesloten. Tijdens de lessen bleek gauw dat cursisten genoodzaakt waren docenten te corrigeren, omdat de vaktechnische kennis van die voorgedragen docenten merkbaar onvoldoende was. Het lesmateriaal, technisch boek, was meer een handleiding voor vrachtwagens met plaatjes, dan een lesboek dat bij de keuring als handleiding gebruikt moet worden.
Verder bleek dat het lesmateriaal cursusboek (Keuringseisen algemene jaarlijkse keuring 5.3) overgenomen was uit het Nederlandse RDW boek. Bij het opzoeken van artikel 5.3 in het SWB of SB blijkt dat niets correspondeert met het Rijbesluit 1971 en ook niet met SB 2005 no 17, waardoor de eisen geen rechtsgeldigheid hebben. Dat is ook de reden dat het keuringseisenboek niet is behandeld op de cursus van 2012. ‘Dus het belangrijkste is niet behandeld, hoewel het belangrijk is dat de keurmeester primair de eisen dient te kennen’, aldus Mohammed Hoessein. Ondanks dat er een onvolledig cursus is gegeven, is er toch examen afgenomen, waarbij de kandidaten geslaagd zijn zonder kennis te hebben wat de keuringseisen zijn. Volgens het VKS-bestuurslid worden de meeste vrachtwagens momenteel gekeurd door keurmeesters, die geen volledige opleiding hebben gevolgd. ‘Deze groep keurmeesters moet met de grootste spoed een extra bijscholing krijgen. De VKS bestond in 2012 nog niet en constateert nu in deze dat de STKM duidelijk commercie boven de veiligheid heeft gesteld, aangezien de cursus een behoorlijk bedrag heeft gekost. Het is in tegenstelling tot de redenering dat de STKM staat voor veiligheid. Dit is hoe de STKM omgaat met veiligheid’, aldus Mohammed Hoessein.

  1. stkm 9
  2. cursus 8
  3. vks 7
  4. keurmeesters 4
  5. mohammed 4