Assembleeleden militaire periode willen voorzieningen

Leden van de voormalige 'constitutionele assemblee' willen erkenning van hun inbreng. Zij vinden dat ze op grond van het gelijkheidsbeginsel gelijksoortige voorzieningen moeten krijgen als de ministers tijdens het militaire bewind. Deze benoemde assemblee, onder leiding van Ulrich Aron, heeft vanaf 15 januari 1985 tot en met 13 december gefungeerd.

Enkele leden van de 'constitutionele assemblee' hebben maandagmiddag een bezoek gebracht aan minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken om over deze kwestie te praten. Het benoemde college bestond uit leden van de vakbeweging, bedrijfsleven en het Militair Gezag. De leden gaven aan, dat de periode zeer enerverend was maar dat het dit instituut is geweest dat de basis heeft gelegd voor de grondwet en andere wetsproducten voor terugkeer naar de democratie.

Aan de minister werd duidelijk gevraagd de situatie van de gewezen leden van dit orgaan te verbeteren. Moestadja gaf aan het eens te zijn dat de leden baanbrekend werk hebben verricht. De argumenten die zij aanhalen zijn volgens de bewindsman glashelder, zegt het ministerie in een persbericht. De bewindsman stelde voor dat de behandeling van de wet geldelijke voorzieningen leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee en de wet houdende wijziging financiƫle voorzieningen ministers en onderministers, simultaan plaatsvindt.

Daarmee kan de erkenning van deze groep worden meegenomen. Hiervoor zal volgens hem De Nationale Assemblee het op de agenda moeten plaatsen om een besluit te nemen. Na afloop van het onderhoud gaven de leden te kennen, de ontvangst en de inspanningen van de minister, bijzonder op prijs te stellen. De delegatie bestond uit Ilse Vreugd, Waldo Ramdihal, Hendrik Sanrochman, Jack Pinas en Waldi Breeveld.
  1. leden 9
  2. assemblee 5
  3. voorzieningen 3
  4. minister 3
  5. constitutionele 2