1. vorige
  2. volgende

Bouw ananas verwerkingsfabriek Para begint dit jaar

Minister Soeresh Algoe van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft een graafmachine en een tractor in beheer gegeven aan de districtscommissaris Jerry Miranda van Para. Ook de ananasproductie zal worden bevorderd door het opzetten van een fabriek voor de verwerking van ananas in het Carolina-gebied. De bouw zal dit jaar nog beginnen.

De minister had in het weekend een ontmoeting met vertegenwoordigers van de landbouwcoöperaties, diverse agrarische organisaties, plantagebesturen en het traditioneel gezag van de inheemse dorpen. De ministers Winston Lackin (BuitenLandse Zaken) en Steven Relyveld (Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer) vergezelden hun collega bij dit bezoek, meldt het Burger Informatie Centrum Para.

Relyveld deed bij deze bijeenkomst de toezegging, vier hectare grond ter beschikking te stellen voor een ananas verwerkingsfabriek in het Carolina-gebied. Daar wordt aan grootschalig ananasteelt gedaan. “Collega-minister Algoe zal alles in het werk stellen om dit jaar nog te beginnen met de bouw van een ananas verwerkingsfabriek”, beloofde Relyveld. Volgens Algoe zal de fabriek volgend jaar in volle productie zijn en de eindproducten stroop, wijn en jam produceren voor de lokale markt. Onderzoek heeft volgens de minister aangetoond, dat 55% van de ananasproductie weggegooid wordt na te zijn geoogst. “Met de komst van de fabriek moet dit verlies tot het verleden gaan behoren. Te zijner tijd zal de fabriek ook een verwerkingsunit hebben voor het vervaardigen van jassen en andere kledingstoffen uit de kroon van de ananas’’, kondigde Algoe aan.

De graafmachine en de tractor zijn bestemd voor de agrarische sector. Miranda zei dat landbouwers en veetelers altijd een beroep mogen doen op het commissariaat om gebruik te maken van de machines. “Zij moeten wel een geringe financiële bijdrage doen, omdat de kosten voor transport van de machines naar de locaties en brandstof moeilijk te financieren is uit de districtskas”, hield Miranda zijn gehoor voor. Hij vindt dat Para een landbouwdistrict moet zijn en riep de landbouwers op om de mogelijkheden die de overheid aanbiedt, optimaal te gebruiken voor het verbouwen van landbouwproducten. Als voorbeeld noemde hij de mogelijkheid die nu geschapen is om verse groenten aan te leveren voor de keukens van naschoolse opvang.
  1. minister 4
  2. algoe 4
  3. fabriek 4
  4. ananas 4
  5. miranda 3