BOG meldt toename van Kinkhoest

Het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) deelt mee dat de afgelopen maanden een verhoogd aantal gevallen geconstateerd is van kinkhoest bij kinderen die niet of onvolledig gevaccineerd zijn. Kinkhoest is een heel besmettelijke (kinder)ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze wordt door een besmette persoon verspreid via hoestdruppeltjes.

De ziekte begint als een verkoudheid, met koorts en droge hoest. In deze periode is de persoon heel erg besmettelijk. Na ongeveer twee weken verergeren de klachten. Er treden dan hevige hoestbuien op, die gepaard gaan met een gierende inademing. Het hoesten kan zo erg worden dat het kindje geen adem meer krijgt en blauw kan worden door zuurstoftekort. Na een hoestbui kan het ook gaan braken. Dit duurt enkele weken, waarna het hoesten langzaam minder wordt.
Kinkhoest is vooral voor kinderen jonger dan zes maanden heel gevaarlijk. Door de ontwikkeling van taai slijm in de longen kan het kind problemen krijgen met de ademhaling. De verschijnselen zijn bij deze groep niet altijd duidelijk. Soms is er alleen sprake van plotseling stoppen van de ademhaling. Als zij complicaties ontwikkelen, vooral aan de longen en hersenen, kan zelfs de dood optreden. Bij oudere kinderen en volwassenen verloopt de ziekte minder ernstig. Het doet zich dan voor als een verkoudheid met langdurige hoest. Door de hoestbuien kunnen slaapproblemen en braken optreden.

Vaccinatie
Kinkhoest kan voorkomen worden door ertegen te laten vaccineren. In Suriname worden kinderen vanaf de leeftijd van twee maanden, gevaccineerd tegen kinkhoest. Voor de beste bescherming moet het kind in totaal drie prikjes krijgen vóórdat het één jaar oud is. Daarna moet het nog twee boosters krijgen voordat het naar de eerste klas gaat. Na een aantal jaren neemt deze bescherming echter af, waardoor men op volwassen leeftijd besmet kan worden met kinkhoest. Deze ziekte is niet gevaarlijk voor volwassenen, maar zij kunnen de bacterie wel overdragen, en dit is gevaarlijk voor kinderen die niet of onvolledig gevaccineerd zijn tegen kinkhoest.

Het is volgens het BOG heel belangrijk om uw baby zo vroeg mogelijk te brengen naar het consultatiebureau. Hier wordt dan een afspraak gemaakt om uw kind tijdig te laten vaccineren. Let er ook op dat uw kind gevaccineerd is als deze naar de school of crèche gaat. Indien u denkt dat uw kind verschijnselen van kinkhoest heeft (hevige hoestbuien met gierende inademing, waarbij het kind blauw kan aanlopen en/of braken na het hoesten), ga dan naar uw huisarts voor behandeling. Ook volwassenen met kinkhoest moeten behandeld worden om te voorkomen dat zij jonge kinderen besmetten. Bij ziekte moet men hoesten in wegwerp tissues, die direct weggooien en regelmatig de handen wassen of ontsmetten. Dit is vooral van belang in gezinnen met jonge kinderen die nog niet volledig gevaccineerd zijn.

Voor meer informatie of het doorgeven van kinkhoest gevallen kunt u bellen naar de BOG hotline op 08836643.
  1. kinkhoest 10
  2. kinderen 7
  3. kind 6
  4. gevaccineerd 5
  5. ziekte 4