Leden VHP-structuren Nickerie vragen optreden Santokhi

Structuren van de VHP in Nickerie vinden het niet correct dat het hoofdbestuur Lekhram Soerdjan (parlementariër en hoofdbestuurslid) handhaaft als de coördinator van het secretariaat in Nickerie. Zij vinden dat Soerdjan, die de partij in het openbaar ernstige schade heeft toegebracht, beloond is voor zijn handelen. De VHP-kaderleden zeggen achter voorzitter Chan Santokhi te staan en verwachten van hem dat hij ingrijpt.

Achter deze verklaring staan: Djoties Jaggernath, campagneleider VHP Nickerie, Jeetin ‎Kalloe, secretariaat Nickerie en commissie fondsvorming, Faizel Abdul, commissie fondsvorming, Sharda ‎Thakoer, secretariaat VHP Nickerie, Anoep Ramadhin, secretariaat VHP Nickerie, Roy Sookha, woordvoerder, Jayend Karaya, voorzitter jongeren commissie en lid media commissie, Subhaash Raghunath, coördinator Nieuw-Nickerie en lid media commissie, Shantieperkash Changoer, Ressort Coördinatie Team (RCT) Westelijke Polder, Oetem Tahdil Oetem RCT Westelijke Polder, Radjin Katwaroo, Orde en Veiligheid, Koemar Nageswar Koemar prominent lid en verder nog andere VHP- leden.

De VHP'ers vinden dat Soerdjan de waarden en normen van de partij te grabbel heeft gegooid. Ook heeft hij het gezag van de voorzitter ondermijnd. Buiten alle structuren om, kiest hij voor de media om interne zaken van de partij wereldkundig te maken. Hij is lid van het hoofdbestuur. Plus maakt hij deel uit van de VHP-DNA-fractie. "Genoeg forum om zaken, die volgens hem niet goed lopen binnen de partij te bespreken en recht te trekken. Maar als hij de hoofdbestuursvergaderingen niet bijwoont en in zijn hol blijft, gaat hij natuurlijk nonsens kraaien als hij een camera ziet. Hij heeft door deze handelingen de partij een dolksteek toegebracht, welke hij nu bezig is samen met enkele machtsdronken prominenten uit Paramaribo, te voorzien van een snelverband. Zo wordt een grote bloedende wond niet behandeld. Dit gaat lijden tot een stinkende, etterende wond. Dit proces is al ingezet", stellen de VHP'ers.

Eigen boontjes doppen
De VHP'ers uit Nickerie vinden dat partijprominenten die naar Nickerie komen, hun gezicht eerst moeten tonen in hun eigen ressort of district. "Daar moeten zij zichtbaar worden als ze eerlijk en oprecht tegenover zichzelf zijn. Waarom zijn ze bang om in hun eigen buurt te gaan? Veel boter op hun kop? Of is hun arbeid hier bedoeld om troebel water te creëren om goed te kunnen vissen", stellen de VHP'ers. Zij vinden dat Nickerie genoeg kader en politiek wijze partijgenoten heeft. Dat is door diverse activiteiten aangetoond. De eenheid wordt verstoord vanuit Paramaribo door enkelingen en wordt ook op tijd gevoed en in stand gehouden. De fout moet daar worden gezocht en rechtgetrokken, menen de ontevreden partijleden.

"Voorzitter, wij staan achter u en hebben volledig vertrouwen in u. Laat uw gezag gelden en de op eigen belang verslaafde lieden in Nickerie en de verdeel- en heers georiënteerde 'wijzen' uit Paramaribo, heel ver van de hard werkende VHP'ers in Nickerie blijven. Hakt u de knoop door met een vlijmscherpe bijl", vragen de kaderleden partijleider Santokhi. Zij stellen dat als de maatregelen uitblijven, ze doorgaan met hun actie. Soerdjan moet zich publiekelijk verontschuldigen, voordat ze bereid zijn met hem samen te werken.
  1. nickerie 12
  2. vhp 7
  3. vinden 5
  4. partij 5
  5. commissie 5