1. vorige
  2. volgende

Biekman klaagt Radhakishun aan over het ‘n’ woord

Momenteel loopt er een zaak tegen Prem Radhakishun, de Nederlandse advocaat, columnist, acteur en radio- en tv-presentator van Surinaamse komaf, voor het feit dat hij meerdere malen in een brief het n-woord (neger) heeft gebruikt. Hij is door Barryl Biekman, Nederlandse politica van Surinaamse komaf, over wie de brief gaat, aangeklaagd wegens racistische uitlatingen, belediging en laster. De aanleiding voor de brief van Radhakishun is het feit dat Biekman het SP Tweedekamerlid Harry van Bommel, de auteur van het boek “Surinamers in de Polder”, via haar advocaat heeft gesommeerd om afstand te doen van het taalgebruik van Radhakishun opgenomen in dit boek. In het boek heeft Radhakishun tijdens een interview namelijk meerdere malen het n-woord gebruikt om mensen van Afrikaanse afkomst waaronder Barak Obama aan te duiden. Biekman heeft Harry van Bommel aangesproken op dit racistisch taalgebruik van Prem Radhakishun en hem hoofdverantwoordelijk gehouden, omdat hij door middel van zijn boek aan Prem Radhakishun een podium heeft geboden voor zijn kwetsend taalgebruik. Volgens Biekman alle aanleiding voor Harry van Bommel om in te grijpen. In reactie hierop heeft Radhakishun de gehate brief die aanleiding is voor de aanklacht geschreven. Behalve dat hij Biekman een ‘gefrustreerde negerin’ noemt in de brief, heeft hij haar ook verweten Desi Bouterse, die hij overigens een ‘moordenaar’ noemt, te dienen en meent hij dat zij een dubbele agenda heeft. Zij zou volgens hem excuses willen van Nederland voor het slavernijverleden en tegelijkertijd het Moiwana gebeuren negeren. Biekman is voorzitter van het ‘Platform slavernijverleden’ en voorzitter van de ‘Afro-Europese vrouwen beweging in Nederland’. In de brief stelt Radhakishun dat hij niet begrijpt waarom Biekman geen bezwaar heeft gemaakt bij Van Bommel tegen het feit dat twee andere geinterviewden in het boek (Koster en Creton) ook het woord ‘neger’ en zelfs het woord ‘nigger’ hebben gebruikt. Ook geeft hij aan het onterecht te vinden dat Biekman Van Bommel aanvalt in plaats van hem, aangezien hij het woord gebruikt heeft. Hij pleit in zijn brief , die overigens vol met het ‘f’ woord zit, voor de vrijheid van meningsuiting en zegt niet te zullen wijken voor terreur. De bewuste brief van Radhakishun is voorgelezen tijdens een openbaar debat omdat laatstgenoemde zelf niet persoonlijk aanwezig wenste te zijn.

Radhakishun geeft in de brief ook nog aan dat, naar zijn mening, Van Bommel met het boek juist Nederlanders die ergens anders vandaan komen op een positieve wijze probeerde te belichten. Reden waarom hij besloot een interview af te staan. Hij noemde ook het feit dat Van Bommel hem in het boek een Surinamer noemt terwijl hij een Nederlander is, als voorbeeld dat hij daar ook een punt van had kunnen maken maar ervoor heeft gekozen dat niet te doen. Daarnaast wordt in het boek volgens hem ook het woord Hindoestaan gebruikt om mensen die op hem lijken aan te duiden. Iets waar hij ook een punt van had kunnen maken. “Harry legt mij het woord ook in de mond terwijl ik ‘nazaten van Indiase immigranten en Hindusthani’ heb gezegd. ‘Sthan’ betekent land, grond. Ik ben een f….. mens, ik woon in Amsterdam. De juiste kwalificatie voor mij is Amstelsthani, inwoner van het land waar de Amstel doorstroomt. Het woord Hindoestaan is diep krenkend en minachtend om mij aan te duiden. Voorts heb ik grote moeite en mede de interviewers dat de interviewer Nederlanders laat liegen door zichzelf Surinamers te laten noemen. Een Surinamer is iemand met de Surinaamse nationaliteit. Mocht de rechter de procedure veranderen, Harry dwingen tot aanpassing van zijn boek, dan zal ik waarschijnlijk hem onmiddellijk dagvaarden en aanpassing naar mijn criteria vragen. Als we toch bezig zijn het boek te verminken, laten wij het dan goed doen”, aldus Radhakishun in de brief die geleid heeft tot de aanklacht. Radhakishun is in Suriname bekend als de presentator van het Nederlandse tv-programma ‘Premtime’. Hij vluchtte in 1982 als jongeling Suriname nadat het radiostation Radika van zijn moeder in brand werd gestoken bij de militaire machtsovername op 8 december. Biekman, de aanklaagster, werd in 2007 benoemd tot Officier in de Ereorde van de Palm in Suriname.

  1. radhakishun 12
  2. brief 10
  3. boek 10
  4. woord 9
  5. biekman 9