Justitia Pietas Fides MMCMXCII

– Brand. Twee notariaten en een groot aantal woonruimten en opstallen. Wordt het dagelijkse kost? Voor een al in groter nood verkerende samenleving? Midden in deze zin…, hoort men weer de twee tonen van een brandweerwagen en een politievoertuig langskomen. Tekenen aan, vrijdagmiddag te 12.05 uur.

– Gliding. Somohardjo let goed op. ‘Suriname glijdt niet alleen af of terug naar een onbeschaafde machtsstaat, maar ook naar een hernieuwd nationaal en internationaal monetair schandaal!’. ‘Lessons from the HOG-era learned…?’. ‘Never on this weekend’. Iedereen schrijft er in binnen- en buitenland over. De machtsstaat bereidt zich dan bijna wetmatig en voorspelbaar voor om inlichtingen en inrichtingen te verkrijgen, een opstandig te geraken volk met repressiemiddelen te ‘temmen’. Lukt toch al nooit. Dat is het vermoedelijk dommige, wat er feitelijk aan de hand lijkt te zijn of te gaan komen. ‘Suku trobi fu naki…, fu yu no taki baka’. “A no mi…, yere. Na dem dede wan…, du dem du’.

– Consumptief wisselen. De wisselkoers zal theoretisch door ‘vraag en aanbod’ worden betaald. In de praktijk? Net als alles bij de overheid, een bodemloze put. Hildenberg zei het al tijden geleden. ‘De Staat heeft nooit genoeg…, middelen’. Zelf niet om overheidsgebouwen duurzaam te conserveren. Met zoveel nieuwe vreemdelingen in het land die de ‘wandel in de handel’ hebben overgenomen en valuta willen overmaken naar het thuisland, is straks de autochtone Surinamer altijd al en opnieuw de te evaporeren puf. Een bericht leest, dat Chinezen en Haitianen een ‘grootste deel’ van de agrarische tuinbouw en groenteteelt, hebben overgenomen? Waar zullen de inkomsten van die mensen naar toegaan en in welke te verdisconteren munteenheid? Juist ja! Naar de urbane en rurale gebieden in nood verkerend van de moloch China en het meest arme Haïti. Euro respectievelijk US-dalla. Kan Suriname dat dragen en daarmee een wisselkoers stabiel houden? Wat een vraag! Neen…, een enorme ‘neen’ is het antwoord natuurlijk! Nooit niet! En dan heeft men het nog geenszins gehad, over de overmakingen naar onder meer Dalian in China, in vergelijken met overmakingen naar de lokale sociale- of zorgsectoren en dus meest behoeftige burgerdoelen. Er is een groot menselijk drama in de maak, voor in elk geval de Surinamer die hier bleef, de slagen incasseerde en voor ‘make shift’ nationalist wilden blijven spelen. “Wan Pipel!”. Grapje! Wat geen grap is of kan zijn…? Inmiddels gaan dus weer de dronkaards en notoire zuiplappen de weg op en maken dodelijke brokken. Zochten en zoeken het tijdelijke geluk, in de sopie-fles. En er zijn spring- / suïcidegegadigden, in toenemende mate op de “Bosje brug”, tussen Beekhuizen en Meerzorg te onderscheppen door de mobiele brigades van de politie. Waar zou dat allemaal toch aan liggen. Roof op roof. Gewelddadiger dan ooit. Waaraan ligt dat allemaal, deze ‘bujaka bujaka’ gedraging? Een indringend vraag aan: – Jenny tweemaal, Andreetje, Melvin B., Andojo, Gilmore, baas Desi en aanverwant gezelschap. Waarom verkiest men weer steeds vaker voor het ‘eeuwig vertrek’ dan voor het leven? En hoe is het toch zo gekomen, dat men het niet meer ziet zitten en in de aller-diepste put geraakt/belandt? Geef daar dan afdoend antwoord op. Op een massameeting in OCER en niet in een aftands overheidskatern, waarmee men de samenleving wil wijsmaken, dat bezuinigingen bij de overheid het allemaal wel goed willen doen. Was dat een grapje? De wetmatig te etaleren en enkel dus propagandistische druppel dauw, in het bewust in brand gestoken oerbos neerlaten? Groter mediamisdrijf is er eigenlijk niet.

– Ziekeninrichting. Daarbinnen is men nooit veilig geweest. Daar werd zelf eens een anesthesist uitgetrapt, vanwege onzedelijke handelingen! Op heterdaad betrapt. Daar kreeg een vooraanstaande vrouw, op haar sterfbed ongewenst bezoek! Nu verkracht een HIV-drager een verstandelijk zwak begaafd kind. Niet altijd vindt men genezing in een ziekenhuis, waar toch al de bacteriën en bacteriologisch besmette muskieten, dieren en onwaardig weg te zetten schepselen in of bij rondhangen. ‘Ai Sranan…, wi moi moi switi tan pe’.

– Held. Een laatste eer aan de militair bewezen? Hoe dan? Waar en wanneer? Hoe werd dat ook weer opgerispt, door ‘onverlaat’ voor de Krijgsraad gezegd? ‘Liever een levende medeplichtige dan een dooie held?’. Of zo iets achterlijks. In ieder geval, was Diepnarain Ramkhelawan een waardige held. Hij moest het met zijn leven bekopen, toen daar een familie J. aan de Magnesiumstraat werd belaagd door gewapende rovers. Wat gaat men postuum doen? Dat is de vraag. Want zo was er ook een Deryck B. die Suriname op de valreep redde. Vernuftiger en ‘out of the box’ kon denken, vervolgens op de seconde de gehele Afobaka Krachtcentrale behoedde voor totale (water-) ondergang. Met een stukje boomstam, een Stihl-zaag en inderhaast conisch vervaardigde ‘plug’. Nergens gelezen, dat die held nou eens op niveau werd gewaardeerd. Noch door Staat noch door enig waardeloos, op te prikken gezag. Maar allerlei ‘wis wasi’ krijgen wel speldjes opgeprikt die men onder normale bestuursomstandigheden nooit zou hebben gehad. Laat staan verdiend. Inflatie van alles en vanzelfsprekend gekoppeld…, devaluaties van de waarden en normen. In materiële en immateriële zin. ‘C’est la vie dans une communauté corrompu, par les criminelles les plus élevé’. https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2014/English/AR_2014.pdf https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/Thematic_chapters/French/AR_2010_F_Chapter_I.pdf

– Zeden. Een 47 jarige schoonvader die zijn schoondochter in hulpeloze toestand verkerend, in Nickerie – Ressort Waldeck verkracht? Terug naar af…, in de beschavingstombola.

– 25 Februari. We gaan het sobertjes vieren, hor! Begrijpt men dan nog steeds niet, dat er na alle ellende, niets valt te vieren op die rampdatum? Absoluut niets te celebreren als men bedenkt of kan bedenken, dat Anno 1980 het daarmee allemaal begon. Het onbegrijpelijke, dat Surinamers of wie dat toen staatsrechtelijk ook wel/niet waren, met een Koninklijk Besluit in de achterzak, vanaf toen elkander ‘grat hari’ begonnen dood te schieten. Revolutie predikten…, welk gewenst fenomeen nooit van de grond kwam en na intrekken van de financieraders in Den Haag gevoeglijk heel pijnlijk crashte? Alleen de ignorante gingen nog een tijdje door met het dodelijke spel en wildpraat/-preek, terwijl ratio, intellect en dus toekomst van het land, de benenwagen en het vliegtuig namen naar het buitenland om nooit meer de kennis naar een opgefokte ‘patrie’ over te brengen. 25 Februari 1980-2016 een sobere viering? Men doet z’n best maar en houdt de leugen nog effekes staande. Moord, doodslag, broederstrijd, gebroken families en uit elkaar gerukte gezinnen, haat en nijd. Gelardeerd met decennialang onsterfelijk menselijk verdriet. ‘Chapeau mesdames et messieurs, bravo!’. https://www.youtube.com/watch?v=RM8yLfv9wZs https://www.youtube.com/watch?v=oFVONuXcEW0

– Cameron. Vechten voor het politieke leven. Het overleg van de EU-landen om te komen tot een akkoord met de Britten is weer uitgesteld. De regeringleiders zouden om 9.00 uur West Europese tijd, samen aan een Engels ontbijt zitten. Dat werd al uitgesteld tot 11.00 uur en nu is het ontbijt omgezet in een late lunch om 15.30 uur. Spannende uren voor de EU en voor de Britse premier Cameron, want zijn mogelijke opvolgers binnen de ‘Conservatieven’, staan in de coulissen al te trappelen voor het geval hij struikelt. Waar op deze aardbol ook niet nog meer? Yes!

Justitia Pietas Fides MMCMXCII

  1. uur 4
  2. vraag 4
  3. allemaal 4
  4. held 4
  5. suriname 3