Hoe zit het nou eigenlijk precies?

Nog niet zo lang geleden reed ik vanuit de richting Paramaribo Onverwacht binnen en zag daar een bord met 50 km/u staan, dus paste ik mijn snelheid naar behoren aan.
In Onverwacht zelf ontbreekt het niet aan waarschuwingsborden voor drempels, school en zebrapaden, net zoals je te Rijsdijk en Bernharddorp aantreft.
Nu ben ik de laatste om dit niet te waarderen; integendeel, want het verschaft me zelfs hoop op betere tijden.

Nadat ik de woonconcentratie van Onverwacht achter me had gelaten en mijn reis voortzette richting Cabendadorp, verkeerde ik in de veronderstelling dat ik mijn snelheid wel mocht opvoeren naar 80 km/u.
Tot mijn stomme verbazing werd ik echter een aantal kilometers verderop naar de berm gedirigeerd door een politieagent met een laserpistool die me vertelde dat een aantal weggebruikers en ik, God betert, 75 km/u hadden gereden en dat de toegestane snelheid op dit stuk van het traject een maximum kent van 50 km/u.
Je rijdt dus zo goed als door niemandsland en mag daar niet sneller dan in de drukste straten van Paramaribo! Voor mij, en kennelijk vele automobilisten met mij, onbegrijpelijk.

De dienstdoende agent wist me ook nog te vertellen dat ik na de Carolinabrug wel harder mocht, want daar is volgens de beambte geen 'concessie'.
Geachte beleidsmakers: Waar gaat dit eigenlijk over?
Na Onverwacht kom je inderdaad nergens meer een bord tegen met een eventueel vermelde maximumsnelheid, dus ben ik, met een boete op zak en m’n hart kloppend in m’n keel, doorgeschuifeld naar Zanderij en nam daar de weg naar Cabendadorp waar ik ineens 60 km/u mag rijden.

Te Cabendadorp aangekomen zie ik een keurig bord staan wat me aangeeft de bebouwde kom in te rijden en, uiteraard, mijn snelheid moet aanpassen, die ik na het bord “einde bebouwde kom” weer op mag voeren.
Wat ik me nu wel afvraag is waarom je met de regelmaat van de klok de berm in wordt gebonjourd als er weer eens een of ander assembleelid/minister met hoge snelheid en onder begeleiding van motoragenten met zwaailicht richting Zanderij gaat om vervolgens een poos uitlandig te gaan.
Gelden er voor deze lieden andere wetten/normen dan voor de eenvoudige stervelingen die dit land bevolken?
Ik hoop dat deze zelfde assembleeleden/ministers ook op topsnelheid de verkeersproblematiek te lijf gaan en het voor ons als weggebruikers vervolgens duidelijker en veiliger wordt.

Ietje Bos
  1. kmu 5
  2. snelheid 5
  3. onverwacht 4
  4. bord 4
  5. richting 3