Denkniveau

Persoonlijk ben ik van mening dat we in Suriname zo’n 50 jaar achterlopen op de wereld en dat heeft verschillende oorzaken. De eerste is dat we een te kleine samenleving zijn waardoor we eerder kiezen om niets te zeggen in plaats van wel te zeggen. Dit betekent dat niets zeggen inhoudt onze doodvonnis tekenen en wel iets zeggen inhoudt onze doodvonnis uitstellen en dat vanwege de belabberde mentaliteit in vele opzichten. We zijn of bang, of te lui om na te denken. We zijn bang voor ontwikkeling. We lopen graag achter de ander dan dat wij ervoor kiezen om voorop, in de eerste linie te gaan lopen. Het lijkt een zeer lakse houding en heeft meerdere oorzaken. Zo bijvoorbeeld: 1) De politiek heeft ons in de afgelopen 40 jaar sterk verdeeld en om die verdeeldheid te krijgen heeft de politiek nooit geïnvesteerd in ons onderwijs omdat men er van uit is gegaan dat kennis het gevaar voor hen zou zijn. Maak de mensen niet slim anders krijg je tegenstand. 2) Mensen die wel nadenken hebben het niet gemakkelijk. 3)Opkomen voor je rechten is een taboe want dan is de kans groot dat je te maken krijgt met rancuneus gedrag. 4)Een politieke kleur is niet ingegeven door zelf na te denken maar eerder door de keus van voorgaande generaties danwel op basis van afkomst.
Doordat mensen niet meer nadenken maar dat laat doen door anderen, lopen we nu heel ver achter en dat merken we dagelijks. Kijk maar naar het verkeer, verwerken van huisvuil en zo kunnen we vele zaken opnoemen waaruit duidelijk opvalt dat het schort aan verantwoordelijkheid doordat we vastgeroest zijn in ons denken en we het denken vaak overlaten aan anderen. We horen vaak politici praten over de Rechtsstaat Suriname en dat nemen we aan omdat we niet meer kunnen nadenken en politici dat doen omwille van hun eigen belang. Als het uitkomt dan is Suriname een Rechtsstaat en komt het niet goed uit dan is Suriname een machtsstaat. Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat Suriname een machtsstaat is en dat komt omdat we vaak middels dreiging worden gedwongen om bepaalde handelingen te plegen danwel na te laten. De corruptie heeft het land in zijn greep maar we zullen er niet aan werken om daaruit te komen omdat het vele, vooral de zogenaamde vooraanstaande personen, goed uitkomt. Waarom zouden ze daaraan werken terwijl zij daar geen last van hebben?

Dat er door corruptie vele slachtoffers vallen zal hun een worst wezen. Ik durf te wedden dat een overgrote deel van de samenleving niet het gevoel heeft dat ze een optimale rechtsbescherming genieten. Hebben we ons wel afgevraagd wat de reden kan zijn geweest dat er in een korte tijd bij twee notariskantoren brand is gesticht? Als we wel nadenken dan moet deze vraag bij ons wel zijn opgekomen. Een burger wiens goederen op de veiling zijn verkocht zonder dat de notaris zaken nauwgezet heeft gecontroleerd of dit wel terecht is geweest? Laten we eens eerlijk zijn naar ons zelf toe en dan ook vooral goed en diepgaand nadenken. Dit zal niet de eerste keer zijn. Kan het zijn dat de bank middels machtsvertoon de eigendommen van deze persoon op de veiling heeft gebracht? Hat zal dan niet de eerste keer zijn toch? Waarom kan een doorsnee burger de CLAD niet vragen om een onderzoek in te stellen? Dat is alleen als het in het belang is van de Overheid, lijkt het mij of niet?

De overheid heeft al tientallen jaren gefaald om te zorgen voor een optimale rechtsbescherming voor “zijn” burgers maar denken we daar nog over na? Worden de advocaten nog gecontroleerd? Worden de notarissen nog gecontroleerd op de akten die gemaakt worden. Dat zijn basis factoren waar de overheid aan moet voldoen als ze praten over rechtsstaat. Weet de overheid wel dat banken zich regelmatig schuldig maken aan misleiding/bedrog/chantage/ machtsvertoon. Als ze het niet weten dan kan dat komen omdat ze nooit interesse hebben gehad voor u; zij hadden immers alleen maar interesse voor uw stem. Is het een advocaat waardig als hij weigert rechtsbijstand te verlenen aan een burger omdat hij van mening is dat een zaak aanspannen tegen de bank sowieso een verloren zaak is omdat een bank veel macht heeft? Verdient zo iemand het wel om zichzelf advocaat te noemen? Kunnen we op basis hiervan zeggen dat er sprake is van corruptie of is dat gewoon onverantwoordelijk gedrag?

Een platform voor mensen die zich machteloos en moedeloos voelen door het gedrag van de bank terwijl ze geen advocaat kunnen betalen, zou het gevoel van de rechtsstaat al kunnen vergroten maar wie neemt de verantwoordelijkheid? We hebben rechtenstudenten die overigens goed werk zouden kunnen verrichten in zo’n organisatie die de bevindingen verder kunnen geleiden naar de PG of de president van het Hof. Dit zou de PG en de president van het Hof ook veel tijd besparen waardoor zij verder zouden kunnen werken aan een betere infrastructuur.

Rebien

  1. suriname 5
  2. zeggen 5
  3. denken 5
  4. nadenken 5
  5. vele 4