Groente goedkoper, vis duurder

Uit veldonderzoek verricht door Dagblad Suriname blijkt dat de prijs van groente omlaag is gegaan. Aan de andere kant is een stijging in de prijs van vis op te merken. Januari is theoretisch een natte maand. De praktijk van afgelopen januari heeft anders bewezen, vandaar dat de prijzen van groenten iets hoger waren dan normaal. De afgelopen dagen is er een drastische verandering gekomen in de weersomstandigheden. Als het weer aanhoudt, zullen de prijzen volgens Wim Bajnath, voorzitter Landbouwcoöperatie Kwatta, ook aanhouden. Echter, het moment dat zware buien zich voordoen, en de landbouwers waterschade oplopen, kunnen de prijzen weer stijgen. Het is volgens Bajnath nog koffiedik kijken. “Wij kunnen zaken minder voorspellen”, zegt Bajnath.
Op dit moment is het aanbod van groente redelijk, waardoor de prijzen op een aanvaardbaar niveau kunnen worden gehouden. “Als het weer mooi is, groeien de groenten goed. Op den duur begint men een overaanbod te krijgen”, zegt Bajnath. De vissers aan de andere kant geven aan dat de hoge prijzen te maken hebben met de mindere vangsten. “Neks fu nog 5. Na fisi ne fanga nownow de”, zegt een visverkoper op de Centrale Markt. Het blijkt dat er in deze periode minder wordt gevangen, waardoor het aanbod van vis minder dan normaal is.

Kavish Ganesh

  1. prijzen 5
  2. bajnath 4
  3. zegt 3
  4. blijkt 2
  5. prijs 2