1. vorige
  2. volgende

Ramadhin lanceert boek over verkiezingsresultaten op Kenniskringavond

Kenniskring (KK) organiseert op dinsdag 1 maart een discussieavond in het LallaRookhgebouw en wel om 20.00 uur. Hardeo Ramadhin, oud-districtscommissaris tevens schrijver en politiek analist, heeft een nieuw boek geschreven getiteld ‘De verkiezingsresultaten van 25 mei 2015 en een terugblik’. Dit boek zal hij tijdens zijn boekpresentatie op die avond lanceren, waarbij hij de verkiezingsresultaten zal toelichten en analyses zal maken over het cijfermateriaal van 2015. Ook zal hij vergelijkingen maken, de groei en achteruitgang en het stemgedrag op bepaalde politieke partijen of combinaties in Paramaribo en de districten toelichten.

Er zijn interessante ontwikkelingen en verschuivingen te zien op het politieke veld, waarbij vele partijen ondanks enorme inzet en investeringen geen zetels hebben bemachtigd. Ook de vele peilingen die vooraf zijn gepleegd, zijn nu door het cijfermateriaal wel of niet bevestigd, zo ook de eventuele toekomstige rol van politieke partijen in het politiek spectrum. Na de presentatie zal de auteur de eerste drie gesigneerde exemplaren aanbieden aan de minister van Onderwijs, de fractieleider van de oppositie, Chan Santokhi, alsook de ondervoorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva. Dit boek is bestemd voor alle Surinamers, vooral politici, politieke partijen, DNA-leden, rr- en dr-leden, het bedrijfsleven en andere politiek geïnteresseerden.

Elke bibliotheek in Suriname zou het boek moeten hebben als naslagwerk en andere doeleinden. Deze avond is toegankelijk voor de netwerkleden van Kenniskring, zijnde topkader uit de overheid, de publieke en private sector en voor overige belangstellenden. De toegang kent een bijdrage. Kenniskring is een vrijwillige netwerkkring van topkader uit de academische, overheid- en businesscommunity. Door regulier inzichten, informaties en ontwikkelingen over actuele politieke en sociaaleconomische vraagstukken op zowel lokaal, regionaal als mondiaal niveau met elkaar uit te uitwisselen, moeten KK-members in staat zijn hun individuele en groepsbelangen beter in te schatten en richting te geven. Kenniskring is een instrument om door middel van contactlegging de expertise van elk netwerklid te leren kennen en het netwerk als bron te hanteren voor specifieke expertise om persoonlijk of maatschappelijk voordeel te behalen.

  1. politieke 5
  2. kenniskring 4
  3. boek 4
  4. partijen 4
  5. politiek 3