1. vorige
  2. volgende

Wie zwijgt, stemt niet altijd toe

Dit geldt zeker niet wanneer het gaat om VHP’ers die ontevreden zijn met de gang van zaken waarbij hoogst verantwoordelijke leden van de partij zich schuldig maken aan passief indisciplinair gedrag.

De groep wordt steeds groter die deze mening deelt en pal achter deze verklaring staat. Namens deze wordt het hoofdbestuur met dit artikel ten overvloede gewezen op het onverstandige besluit. Ter onderbouwing het volgende: Het is niet de bedoeling om de heer Soerdjan in al zijn negatieve aspecten en handelingen vanaf zijn komst in de partij de revue te laten passeren. Doch het hoofdbestuur wordt opnieuw een aantal feiten voorgelegd, waarbij zonder Soerdjan, die de verantwoordelijkheid van het district was gegeven als hoofdbestuur- en DNA-lid, bergen werk is verzet door met name, het MOT.
Te denken valt aan onder meer:
1. Eerste steenlegging bouwpartijcentrum op 3 juli 2013
2. Ressort West meeting op 17 september 2013
3. Ressort Oost meeting op 30 november 2013
4. Mobilisatie i.v.m. 65 jaar VHP (33 bussen naar Paramaribo op 18 januari 2014)
5. Huldiging van honderden VHP-ers op 1 februari 2014 i.v.m. 65 jaar VHP in Nickerie
6. Organisatie en verkiezing van 24 kernbesturen op 23 februari 2014
7. Meet the people campagne op 1 februari ressort Henar
8. ‘’ ‘’ op 14 maart ressort West
9. ‘’ ‘’ op 15 maart ressort Wageningen
10. Kennismaking met alle 24 gekozen kernbesturen op 14 en 15 maart 2014
Dit zijn enkele markante punten, nog afgezien van tal van sociale projecten, activiteiten t.b.v. jongeren en andere relevante doelgroepen.

Hoofdbestuur, is deze opsomming voldoende voor u om in te zien dat uw besluit om de leiding wederom na zoveel commoties, tumult en chaos in handen van dhr. Soerdjan te geven, niet de juiste is? Wij willen niet ingaan op wat dit lid persoonlijk misdaan heeft en geruime tijd niet meer als een waardige VHP-er aangemerkt kan worden. Wij vragen u om uw besluit terug te draaien. Want nu zal het duidelijk zijn geworden dat Nickerie over genoeg capabele leidinggevende personen beschikt op alle niveaus.
Alleen Sterk, Samen Sterker!! VHP Zindabaad!!

‎Thakoer Sharda secretariaat VHP Nickerie
Kalloe Jeetin secretariaat Nickerie en commissie fondsvorming
Ramadhin Anoep secretariaat VHP Nickerie
Raghunath Subhaash DCT/coördinator Nieuw-Nickerie en lid media commissie.
Abdul Faizel commissie fondsvorming
Tahdil Oetem RCT Westelijke-Polder
Poesai Jagdies RCT Henar
Idoe Erwien RCT Henar
Lachmon Priya, lid mediacommissie
Karaya Jayend voorzitter jongeren commissie en lid media commissie en andere bestuursleden van de JC
Jaggernath Djoties campagneleider VHP Nickerie
Katwaroo Radjin orde en veiligheid
Sookha Roy woordvoerder
Nageswar Koemar prominent lid Oostelijke-Polders
Nageswar Jogeswar prominent lid VHP Oostelijke-Polders
En andere VHP leden
  1. vhp 10
  2. lid 7
  3. nickerie 7
  4. ressort 5
  5. commissie 5