Gajadien wil duidelijkheid over downgrade medisch centrum Wanica

Assembleelid Asis Gajadien wil duidelijkheid hebben met betrekking tot de plotselinge downgrade van het medisch centrum van Wanica, dat door de aannemer van twee verdiepingen terug is gebracht naar één. De politicus zegt aan Dagblad Suriname dat er een ‘zogenaamde’ aanbesteding is gehouden, waarbij het werk aan Suriname Road & Civil Technical Company NV is gegund. Nu wordt er echter buiten dat bestek gewerkt, terwijl onder meer bij de inschrijving sprake was van twee gebouwen met twee bouwlagen. Nu blijkt dat het huidige gebouw slechts uit één bouwlaag bestaat. Het bedrag is echter niet gewijzigd. Dit is volgens Gajadien buiten de oorspronkelijk overeengekomen aanbesteding. De politicus is op verzoek van buurtbewoners op locatie geweest om de situatie zelf te bezichtigen. Volgens hem vinden de buurtbewoners het vreemd dat in eerste instantie werd aangegeven dat er een tweelaaggebouw zou komen, maar nu uiteindelijk iets anders wordt opgezet. Het medisch centrum van Wanica zal volgens eerdere planningen alle basisvoorzieningen, een verpleeghuis en een spoedeisende hulp moeten hebben. Het gaat volgens de VHP’er erom dat als iets wordt aanbesteed, waar ook andere aannemers meedoen voor die prijs, men niet achteraf met zogenaamd de laagste inschrijver dan iets anders gaat afspreken. Er zou volgens hem opnieuw een aanbesteding moeten worden gehouden, rekening houdend met het werk dat reeds was uitgevoerd. “Het ministerie zal moeten uitleggen waarom is afgeweken van de ‘zogenaamde’ openbare aanbesteding, waaraan zes aanbieders hadden meegedaan. Er wordt hiermee enorm kapitaalverlies geleden”, stelt de politicus.

Hassankhan: ‘Laagbouw heeft zelfde volume’
Anwar Hassankhan, waarnemend directeur op het ministerie van Openbare Werken, zegt in reactie aan de krant dat het ministerie na het startsein ervoor gekozen heeft wijzigingen aan te brengen om in plaats van in de hoogte te gaan, juist meer in de richting van de breedte te gaan. Dit, omdat er behoorlijk ruimte over was. “Uiteindelijk gaat het wel om hetzelfde volume waarvoor in eerste instantie was overeengekomen.” Hassankhan benadrukt dat het totaal oppervlak van het medisch centrum wel hetzelfde is gebleven. Het aspect van onderhoud en het feit dat het ministerie van Volksgezondheid gevraagd had het op begane grond te houden, zijn redenen voor dit model. Volgens de OW-topper vindt Volksgezondheid dat de bestemming van het gebouw beter zal zijn op de begane grond. Gajadien zegt dat hij met bevreemding kijkt naar de wijze van uitvoering van werkzaamheden, aangezien prijzen hier ook aangepast dienen te worden. Volgens hem is het wel logisch dat de aannemer voor hetzelfde geïnde bedrag minder zal uitgeven aan de bouw, omdat bepaalde zaken als de storting van de vloer van de bovenverdieping, nu weg zullen vallen.

Opleveringsdatum was een verkiezingsstunt
Gajadien plaatst ook vraagtekens over wanneer het medisch centrum van Wanica opgeleverd zal worden. Terwijl er een startsein werd gegeven in december 2014 om dit centrum binnen zes maanden op te leveren, is nog steeds geen duidelijkheid wanneer het wordt afgerond. In april 2015 is er nog een financieringsovereenkomst met een rente van vijf procent per jaar met Suriname Road & Civil Technical Company NV getekend voor een bedrag van SRD 9.512.720, welke binnen twee jaar afgelost dient te worden. Gajadien merkt op dat het contractueel al lang opgeleverd had moeten worden. Gajadien zegt dat hij sterk de indruk krijgt dat het hier ging om een verkiezingsstunt om de zielen van de bewoners van Wanica te winnen. “Tot nu toe is het gebouw niet opgeleverd. Zelfs een klein ziekencentrum is niet opgeleverd.” Er wordt beetjes bij beetjes gewerkt, maar begrijpt hij dat het hier mogelijk gaat om een betalingsachterstand, waardoor de werkzaamheden niet meer optimaal worden uitgevoerd. “Er is met zoveel ‘barbari’ en tamtam aangekondigd dat het ziekenhuis zou worden gebouwd. Uiteindelijk werd het gewoon een verpleeghuis dan een medisch centrum. Jammer genoeg is dat zelfs niet af”, aldus de parlementariër.

Oplevering in derde of vierde kwartaal
Hassankhan zegt in reactie hierop dat de opleveringsdatum door omstandigheden is opgeschoven naar het derde of vierde kwartaal van 2016. De aannemer zelf heeft gemeld dat in september te doen. Dit hangt volgens hem echter van de weersgoden af.

Aannemer begon met werkzaamheden zonder dat contract was getekend
Gajadien benadrukt dat het opmerkelijk is dat de aannemer Suriname Road & Civil Technical Company haar werkzaamheden bij het startsein van de bouw was aangevangen, zonder dat het contract met het ministerie van Openbare Werken nog was getekend. De financieringsovereenkomst werd op 9 april 2015 getekend, terwijl het startsein reeds op 15 november 2014 was gegeven.

Komt ziekenhuis China nog?
Ook aan dat deel van het ziekenhuis, dat nog gefinancierd zou worden door China, is nog steeds geen uitvoering gegeven. Er is volgens Gajadien onduidelijkheid of het gedoneerde ziekenhuis van China nog zal komen.

FR

  1. gajadien 8
  2. centrum 6
  3. medisch 5
  4. aannemer 5
  5. zegt 5