Juspol verklaart oorlog aan mensenhandelaars en -smokkelaars

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft vanmorgen de oorlog verklaard aan mensenhandelaars en –smokkelaars. De minister uitte harde taal bij de opening van een eendaagse conferentie van de werkgroep Trafficking In Person (TIP) gehouden aan de Leysweg. Van Dijk-Silos vindt dat het probleem van mensenhandel en –smokkel, goed moet worden aangepakt. De conferentie stelt verschillende instanties, bestuursdiensten en vertegenwoordigers van de politie en het leger in de gelegenheid, zich in te spannen, om te komen tot een protocol van nationale aanpak T.I.P.  “Gelet op de miniconferentie is er bij mij sprake van vreugde. Vaak wordt de TIP in Suriname ontkend, of men geeft aan, dat het fenomeen niet in hoge mate voorkomt. Echter is dat wél het geval,” aldus de minister. Ze zegt geleerd te hebben, een onderscheid te maken tussen lokale en internationale TIP. De lokale TIP is aan de orde van de dag, hoewel bij haar vaak de indruk wordt gewekt, alsof het niet vaak voorkomt.

“Jonge meisjes worden naar goudvelden gebracht. Dat jonge meisjes naar goudvelden worden gebracht om gebruikt en misbruikt te worden en als dat gedaan is, worden ze in de tuin van hun moeder gesmeten. We houden onze ogen dicht voor de realiteit. Suriname is een mooi land maar heeft ook grote wereldse problemen zoals de mensensmokkel en handel.”

Sinds haar aantreden vorig jaar heeft Van Dijk-Sillos zich opgeworpen als een soort bescherm vrouwe van meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van geweld en seksueel misbruik. Ze heeft in haar pleidooi voor een resolute strijd tegen het prostitueren van jonge meisjes, zowel vrienden als vijanden gemaakt.

De bewindsvrouwe zegt dat het bij mensenhandel en –smokkel veelal gaat om complete misdaadorganisaties die aan het werk gaan. Toch zijn er volgens haar politiefunctionarissen die de ernst van de zaak onderschatten en beweren dat TIP niet voorkomt in hun district. Dat wil volgens haar zeggen, dat de politievestiging aangevuld moet worden met meer mensen en goed getraind politiepersoneel, zodat men weet wanneer men met een misdaadorganisatie te maken heeft en hoe kinderen die het slachtoffer zijn geworden te begeleiden. Het komt volgens haar ook vaak voor dat ouders wat geld nemen en daarvoor de andere kant opkijken.

Waarnemend directeur van Justitie en Politie, Humprey Tjin Liep Shie, heeft tijdens de conferentie ook een inleiding verzorgd over de algemene beschouwing  van mensenhandel en mensensmokkel. Hij zegt dat mensenhandel veel te maken heeft met moderne slavernij, misleiding, uitbuiting en de seksindustrie. Slachtoffers moeten soms hun geld en paspoorten afstaan. Bovendien komt het ook voor, dat hun familieleden worden bedreigd. In geval ze niet meewerken zijn er verschillende soort consequenties die ze moeten accepteren als slachtoffers.

Het is volgens Tjin Liep Shie een noodzaak dat de TIP in actie komt. Bij mensenhandel worden universele rechten van de mens geschonden en wordt ook de corruptie bevorderd. Dit heeft tot gevolg dat het vertrouwen in de overheid geschonden wordt en met al deze illegale praktijken gaat de gezondheid gelet op de lichamelijke en emotionele schade, flink achteruit.

door Ivan Summerville

  1. tip 7
  2. mensenhandel 5
  3. meisjes 4
  4. minister 3
  5. dijk 3