Justitia Pietas Fides MMMXIII

– ‘Zambiaanse inkeer’. Duidelijk in de media, dat de afreisplannen van verschillende assembléeleden meer politieke schade berokkenen of mogelijk zouden berokkenen indien geëffectueerd. Gajadien kwam al vlot tot inkeer en zal de voorbereiding annex verdediging van het VHP-herstelplan in het land Suriname ondersteunen en ook parlementair verdedigen. Breeveld heeft een verhaal gehouden, dat zijn al weinige geloofwaardigheid nog eens toegevoegd aantast. Het betrekken van Santokhi, vergezeld van een flagrante leugen bij de redenen van afstel naar Lusaka af te reizen, kwam Breeveld in een reageerverklaring van Santokhi ernstig duur te staan. Spinsel uit een vermeend solverend Afrikaanse “atmos cloud” gegrepen…, middels “der autor intellectualis Carl”. Wat een geestelijk zelfbederf.
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/34271http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/34278 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/34281http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/34283 http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/34285

– Bezuiniging. Als men naar de verhaaltjes van Misiekaba kijkt, is die helemaal niet geporteerd van bezuinigingen door de Staat en de daartoe aangemeten organen, in een wellustige tijd…, dat het land Suriname mede door zijn NDP-partijkronies in faillissement, is gedrukt. Lees toch nog maar effekes mee. ‘André Misiekaba, fractieleider van de Nationale Democratische Partij, zegt aan Starnieuws, dat: “…alle leden op de hoogte waren van de afvaardiging naar de Inter Parlementaire Unie (IPU). Hoewel het om een dure reis gaat, is het belangrijk dat Suriname deelneemt aan de vergadering”. Misiekaba stelt dat de kosten ook in overweging zijn genomen. Assembléevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons had het over het afvaardigen van drie leden. Vanuit de oppositie (ABOP en VHP) is aangegeven, dat er veel activiteiten plaatsvinden op de IPU-vergadering, waardoor voorgesteld werd voor een delegatie van vijf, zegt Misiekaba’. Leonardo II. De Engelsman zou zeggen, dat wanneer je naakt wordt gekleed, dit soortement aan “huppel – de – pup” komt bovendrijven. “When ya got caught with your marginal pense down…, there is always room for nonsense to cover yr political …!!! Take that to the nearest bank”.

– ‘Moxi patu’. ‘Everything on hold, bro! No elections this week”, zegt de rechter in kort geding. Bilkerdijk van de ASFA wordt maatschappelijk ook verweten, dat hij nogal warrig omgaat met zijn netwerk(-en). Teveel laptops en teveel smart phones…, ‘on deck’. Zaken beginnen vermeend en vervelend door elkaar te lopen. Mag echter geen reden vormen, dat de voorzitter van de ASFA er alles aan doet en ook moet doen, om de aan hem toevertrouwde organisatie ‘clean’ en ‘gespeend’ te houden van coupplegende dubieuze.

– ‘Spuit elf’. De één wordt een ‘gecertificeerde analfabeet’ genoemd en de ander ‘spuit elf ‘ die een beetje tokotoko napruttelt. Het kan ook zo zijn…, Sapoen als de dood zo bang is geworden, dat er vanuit de VHP een onomstotelijk herstelplan tevoorschijn komt en de gehele coalitieregering omver blaast. Want het vergelijk met de ‘Toren van Pisa’, is inmiddels al vorige week gemaakt. Met complimenten aan/van Hoefdraad die nog steeds geen integraal beleidsprogramma heeft aangeboden. Hoewel degelijk aangekondigd. Op 22 Maart 2016, is het dan zover en kan men de veilingresultante zien van wat men monetair met dit land nou eigenlijk wil, vanuit een ernstige ervaren aanval van apathie. De andere veilingen onder de hamer van SBW – 1207, bij divergente notarissen waren ondertussen ook derde belangstellenden opgevallen. Teken aan de wand en helder signaal, dat een echte cq. authentieke volksrevolutie, stomend onder weg is. En dan kan het inderdaad alle kanten opgaan. Historisch bewezen.

– Crime. Bordelen, prostitutie, vliegende inflatie, corruptie tot en met de top, gewapende en rovende Brazilianen in de kuststreek en het achterland, veiligheid en goederentransport doen prijzen uit de pan rijzen, drugs en autochtone roversbendes, bij de vleet. Allemaal ingrediënten voor het determineren, dat de samenleving onweerlegbaar te maken heeft met een ‘failed state’. Zullen wel weer mensen zijn die in ontkenning, met allerlei statistieken uit een reeds omgevallen regio komen aandansen.

– Sribi. Het ging te lang heel erg goed. Nu weet men niet eens van waaruit de gevaren zullen voortkomen. Terwijl de ‘ronde tafel discussies’ alleen maar toenemen en avondvullende babbelprogramma’s op de televisie, over een vluchtelingenstatus en -probleem zich manifesteren, gebeurt tijdens de babbelspraakverwarringen en het zich vastpinnen op etnische profileringen, het volgende in: ‘…the lands of plenty…’. ‘Islamitische Staat heeft waarschijnlijk plannen om na Parijs ook in andere Europese steden aanslagen te plegen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Dick Schoof, schrijft in zijn laatste verslag over het dreigingsbeeld, dat daar diverse aanwijzingen voor zijn. Hij zegt er niet bij wat die aanwijzingen zijn. Concrete aanwijzingen voor terreurplannen in Nederland heeft de NCTV niet. Het dreigingsniveau in Nederland blijft substantieel. Islamitische Staat heeft volgens de coördinator waarschijnlijk de beschikking over een speciale eenheid die aanslagen in het buitenland voorbereidt…, met goed getrainde terroristen. Hij wijst er verder op, dat diverse betrokkenen bij de aanslagen in Parijs nog altijd voortvluchtig zijn, zoals mede-aanslagpleger Salah Abdeslam. Terroristen kunnen vrij eenvoudig en zonder opgemerkt te worden, met vluchtelingen mee naar en binnen Europa reizen. Ook in het geval van de aanslagen in Parijs konden terroristen misbruik maken van de stroom vluchtelingen naar Europa. De buitengrenzen van de EU zijn poreus en grenscontroles in het Schengengebied zijn zeer beperkt, waardoor reisbewegingen van terroristen niet altijd kunnen worden gedetecteerd. Dat beschrijft de NCTV. Schoof schrijft in zijn verslag ook over het bericht, dat acht Nederlandse ‘jihadstrijders’ door IS zijn geëxecuteerd en 75 anderen zijn opgepakt. Hij schrijft vervolgens, dat de AIVD de executie en gevangenneming onwaarschijnlijk (?) achten. Het is volgens hem bekend, dat IS soms ook mensen uit de eigen gelederen executeert, maar dergelijk grote aantallen zijn niet (?) waarschijnlijk’. Conform, het geloof van Schoof.

– Supreme Court – kandidaat. President Obama van de Verenigde Staten van Amerika heeft Merrick Garland voorgedragen als nieuwe opperrechter in het Hooggerechtshof. De 63-jarige Garland is nu rechter bij het gerechtshof van het District of Columbia, het op een na hoogste federale hof. Daarvoor was hij advocaat en openbaar aanklager. Obama noemde Garland tijdens de bekendmaking van de nominatie een evenwichtige en integere rechter met een scherpe juridische geest. Volgens de president is de bescherming van de rechten van alle Amerikanen de rode draad die door de carrière van Garland loopt. Garland wordt gezien als gematigd. Hij wordt door zowel Republikeinen als Democraten gesteund. Dat is belangrijk, want de Senaat moet de aanstelling bekrachtigen en de Republikeinen hebben daar de meerderheid.

– Grappig. Bij wie zouden ze dat allemaal geleerd kunnen hebben. Meerderen zeggen nu al, dat het uit de “Paramaribo-School of ‘a no mi, yere” is voortgekomen. De Braziliaanse president Dilma Rousseff staat op het punt haar voorganger Lula da Silva te benoemen tot minister. De voorman van de regeringspartij in het parlement heeft dat bevestigd, na een gesprek met Rousseff. Lula wordt verdacht van fraude. Door minister te worden ontloopt hij voorlopig vervolging. Aanklagers verzamelen bewijzen voor betrokkenheid van Lula bij een groot corruptieschandaal. Alleen het Braziliaanse hooggerechtshof mag leden van de regering vervolgen en dat is een tijdrovende procedure. Voor Rousseff, net als Lula van de Arbeiderspartij PT, is de steun van Lula belangrijk. Als haar belangrijkste minister, haar rechterhand…, kan de ervaren Lula haar helpen om Brazilië uit de economische crisis te trekken. Rousseff is impopulair en de oppositie wil zelfs dat ze wordt afgezet. Zij zou net als Lula betrokken zijn, bij het corruptieschandaal en ze wordt er ook van verdacht dat ze de begroting heeft gemanipuleerd om die er gunstiger te laten uitzien. Verwacht wordt dat het economische beleid nu zal veranderen. Lula heeft kritiek geuit op recente bezuinigingsmaatregelen en gezegd, dat de Brazilianen meer geld moeten uitgeven. ‘Tu ogri, no e meki wan bun’.

– ‘No Trumpet’. De partijconventie tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen hoort een feest te zijn, de kroning van de genomineerde en het begin van de landelijke campagne. Toch zou het dit jaar bij de Republikeinen wel eens heel anders kunnen lopen. De hevig verdeelde partij is het namelijk niet eens, over wie het op moet gaan nemen tegen de Democraten. De partijtop ziet graag een meer gevestigde kandidaat als Rubio, die dinsdagavond jl. opgaf, of een Kasich als kandidaat. Een groot deel van de kiezers en kiesmannen/partijafgevaardigden is weg van de anti-politicus Donald Trump. De miljardair heeft tot nu toe de meeste staten en dus ook de meeste gedelegeerden gewonnen. Toch is de magische grens van 1237 kiesmannen in de Republikeinse Partij (GOP)…, nog niet in zicht. Wel is November 2016 voor velen wel degelijk in focus. De maand van de naakte waarheid.

Justitia Pietas Fides MMMXIII

  1. lula 8
  2. garland 5
  3. misiekaba 4
  4. staat 4
  5. zegt 4