1. vorige
  2. volgende

Nantawi en Aparaka terug na strakke training in India

Ana Nantawi (l) en Ketoera Aparaka samen met de Indiase ambassadeur Satender Kumar en Buza-directeur Henry MacDonald (foto: Kevin Ngadimin)Ana Nantawi en Ketoera Aparaka, twee Inheemse vrouwen uit het dorp Tepu, in het district Sipaliwini, vertrokken in september 2015 richting India voor een training Solar Engineering. Drie dagen geleden keerden de dames terug naar Suriname, na de training succesvol te hebben afgerond. Het opmerkelijke van dit geheel is dat de dames, de harde training hebben kunnen afgerond, zonder de Nederlandse taal, noch de Engelse taal noch het Hindi machtig te zijn.
Minu Parahoe van het Amazon Conservation Team (ACT) gaf aan dat naar Paramaribo komen voor de dames al iets nieuws was, laat staan richting India vertrekken. Voor Nantawi en Aparaka, die hun ervaringen hebben mogen delen, waren het keiharde dagen. Nantawi gaf aan dat zij elke avond dachten over hoe zij de volgende dag zouden aangaan. In de zelfde 6 maanden periode liet de echtgenoot van Aparaka het leven. Ondanks dit gebeuren bleef zij toch in India om haar training af te ronden. Uiteindelijk waren de dagen achter de rug. Het centrum van hun motivatie om mee te doen aan de lichting en de training af te ronden, is het feit dat de dames graag ook ontwikkeling zien in hun dorp.

Henry Mac Donald, directeur Buitenlandse Zaken, gaf aan dat dit als een voorbeeld mag dienen voor de wereld. Het merkwaardige hiervan is ook dat de mannen hun medewerking hebben verleend om dit tot een succes te maken. Nantawi en Aparaka zullen nu ervoor zorg moeten dragen dat de kennis die zij hebben opgedaan, in hun dorp verder verspreid wordt. Hiermee zal er een fundament moeten worden gelegd voor de ontwikkeling op het gebied van energie/elektrificatie in het dorp. In beginsel kan worden gezegd dat het echte werk nu pas begint. De resultaten van het hierna volgende zullen bepalend zijn voor de volgende lichting die naar India gaat. De dames vertrokken op 12 september 2015 naar India. De training duurde tot maart 2016. Nantawi en Aparaka kunnen nu zonne-energiesystemen opzetten, onderhouden en repareren. De trainingsmogelijkheid vloeit voort uit een samenwerking tussen ACT Suriname, Barefoot College en de Indiase overheid.

Kavish Ganesh

  1. nantawi 6
  2. aparaka 6
  3. training 6
  4. india 5
  5. dames 5