VHP: Het goede overwint het kwade

Op dinsdag 23 maart aanstaande vieren wereldwijd ongeveer 1 miljard Hindoes het Holifeest. Het Holi-feest is niet meer een specifiek Hindoefeest, doch heeft een karakter van een nationale feestdag. Het feest wordt gevierd door alle lagen en etnische groepen in ons land.
Het Phagwafeest is reeds jaren ook in Suriname, zoals in India en vele andere landen een feest van kleuren, geuren, melodieën en vreugde. Het delen van vreugde met elkaar, waarbij er geen verschil bestaat in, van wie rijk en wie arm is, wie groot of wie klein is, wie blank of zwart is.
Symbolisch wordt de blijdschap en de vreugde die de mensen ervaren, tot uitdrukking gebracht door elkaar op uitbundige wijze te besprenkelen met een verscheidenheid aan geur- en kleurstoffen.
Bij de viering van het Holi-feest staan we stil bij het aspect van reiniging en geestelijke verheffing. De Holika verbranding draagt in zich het voornemen om zich te reinigen van alle slechte eigenschappen en ondeugd in alle vormen van het menselijk bestaan. Reiniging in denken, daden, handelen en onderlinge relaties.
Het Holi-feest draagt een verscheidenheid aan betekenissen en symbolieken met zich mee. Het heeft onder andere de betekenis van een nieuwjaarsfeest, de geboorte van de lente en ook de overwinning van het goede op het kwade.
Het nieuwe jaar begint op een tijdstip dat de natuur haar levenskrachten opnieuw tentoon spreidt in de vorm van allerhande kleuren en geuren van bladeren en bloemen. De natuur komt weer tot volle bloei. En met de natuur vieren de mensen ook feest.
Als wij het licht laten schijnen in ons leven heeft het kwaad geen enkele macht. Want zoals de duisternis het licht niet kan over overwinnen zo kan het kwaad het goede niet overwinnen. Op het moment dat het kwaad de overhand in ons leven krijgt, zijn we overwonnen. Het vele goede verdwijnt uit beeld door het kwaad en de zonde.
We hebben ook het kwade in de gemeenschap, zoals criminaliteit, corruptie, nepotisme, vriendjespolitiek en zelfverrijking ten koste van onze gemeenschap. Het kwade manifesteert zich ook op het individuele vlak, zoals onderlinge twist, discriminatie, afgunst, haat en nijd. En al deze negatieve zaken gaan we het verbranden bij de Holikaverbranding.
Het Holifeest herinnert ons aan de redding van Prahlad van de vuurdood. Het was zijn kwaadwillige tante Holika, die samenzweerde om hem te doden, maar die zelf in het vuur omkwam. En tijdens het Holi-feest wordt deze symboliek tot uitdrukking gebracht met de welbekende Holika verbranding. De krachtige symboliek van deze gebeurtenis is dat het goede altijd over het slechte zal overwinnen.
Met het Holi-feest wordt het nieuwe jaar ingeluid met positieve gevoelens en positieve verwachtingen van onszelf. Met frisse, aangename kleuren en geuren en met melodieën waarbij de Schepper van dit alles niet vergeten wordt.
Laten we alvast bij ons zelf beginnen met het kwade dat in ons verborgen is, om die meteen van ons af te schuiven, teneinde een goed mens voor de gemeenschap te worden.
Laten wij het nieuwe jaar inluiden met een nieuwe creatie van onszelf, waarbij wij van alles wat we nog aan negatieve energie hebben, kunnen verbranden met de holikaverbranding. En starten met een nieuw en liefdevol leven met veel positieve energie, waarbij we ons laten leiden door de spirituele kracht van de Almachtige.
Laten we als volk eensgezind, zoals de kleuren en geuren van Holi in elkaar opgaan, optrekken om het kwade uit te bannen. En dat er in plaats van het kwade er vrede, veiligheid en welvaart voor het gehele Surinaamse volk in al zijn lagen en diversiteit komt.
De Vooruitstrevende Hervormings-Partij(VHP) wenst u allen een Subh Holi toe.

VHP

  1. feest 8
  2. holi 7
  3. kwade 6
  4. laten 5
  5. kleuren 4