Het is een interessante opiniepeiling

Statistiek is een wetenschap die zich bezighoudt met het waarnemen, bestuderen en analyseren van massaverschijnselen. En dit is van toepassing op vrijwel elk terrein van het maatschappelijke leven. Idos als instituut heeft onlangs een onderzoek gedaan binnen een deel van de samenleving; het werd genoemd een opiniepeiling. De organisatie wilde daarmee enig inzicht verkrijgen in de keuze van de kiesgerechtigden met betrekking tot hun eventueel stemgedrag op mogelijke politieke partijen. Het was dus een voorloper naar de komende algemene vrije en geheime verkiezingen in 2015. Er zijn daarbij vragen gesteld aan 1000 kiezers over hun keuze van stemmen op een politieke partij of combinatie. Idos heeft in het verleden ook al soortgelijke peilingen gehouden. Met de uitkomst van deze steekproef kunnen belangstellenden zich een beeld vormen van de voornemens van kiezers. Dit onderzoek welke door de gemeenschap als een adequate en betrouwbare peiling wordt beoordeeld geeft ons een beeld en enig inzicht die wij niet moeten verwaarlozen. De verschillende partijen die willen deelnemen aan de komende verkiezingen moeten zich erover buigen en een antwoord daarop formuleren. Hoewel de eigenlijke en echte strijd nog niet begonnen is moeten signalen toch serieus genomen worden. De publicatie van de uitkomst van de opiniepeiling zal wel zeker haar invloed doen gelden op de rest van de kiezers. Het resultaat gaat zeer zeker anderen die niet rechtstreeks bij de peiling betrokken zijn geweest, beïnvloeden. De zwevende kiezers bijvoorbeeld zullen het resultaat van de peiling gebruiken als basis om hun stem uit te brengen op een der politieke partijen of combinatie. Er zijn ook anderen die makkelijk te beïnvloeden zijn en hun stemgedrag zullen veranderen. Zij zullen bijvoorbeeld tot andere gedachten komen. Een denkmodel is om zijn of haar stem niet uit te brengen op een partij die naar alle waarschijnlijkheid geen kans maakt op het behalen van een zetel bij de komende verkiezingen in 2015. Zij zijn van oordeel dat hun stem dan verloren zal gaan. Ongetwijfeld zal een volgende opiniepeiling en wel kort voor de verkiezingen, meer waarde hebben en veel meer tot de kiezers spreken dan deze laatste Idos-peiling. Een evaluatie geeft wel aan dat door de uitkomst van de peiling de samenleving bewuster is geworden. Ook de partijen gaan beseffen dat zij in deze fase naar de verkiezingen toe, veel meer gaan doen om de werkelijke belangen van land en volk te behartigen. Het is deze fase welke de kiezers moeten aangrijpen om vooral zaken ten voordele van hun eigen woonomgeving, maar ook algemene problemen ter realisatie voor te leggen. Prettig is de constatering dat veel kiezers duidelijk afstand hebben gedaan van de etnische politiekvoering in ons geliefd Suriname. De oude wijze van politiekvoeren heeft volgens velen geleid tot achterstelling in welvaart en welzijn voor grote delen van onze samenleving. Nu moet er dus een inhaalslag gemaakt worden. Velen hebben in het verleden gekozen voor de politiek om enige zekerheid te hebben in hun loopbaan. Daardoor waren zij dan verzekerd van een goede toekomst voor wat betreft gezondheidszorg en een redelijk pensioen als seniorenburger. Velen van hen hebben zich optimaal en vol verantwoordelijkheid ingezet voor de vooruitgang van land en volk. Maar er zijn ook anderen die dat niet hebben gedaan; zij hebben de kantjes afgelopen. Het blijkt dat de politieke leiders reeds begonnen zijn hun politieke campagne voor te bereiden met betrekking tot de te houden algemene vrije en geheime verkiezingen voor de Nationale Assemblee in 2015. Ze zijn nu al in de startblokken. Er wordt nu ook al gedacht aan een samenwerking middels blokvorming van politieke partijen. Het zijn voornamelijk de kleine partijen die deze samenwerking voorstaan. Hopelijk laten de kiezers zich niet leiden door de persoonlijke liefde tot een bepaalde politicus of sympathie naar een bepaalde politieke partij. Het is belangrijk eerst te weten welke doelen een partij nastreeft en of die doelen zullen leiden tot welvaart en welzijn van ons allen in dit mooie land. Onze toekomst wordt straks weer voor de komende vijf jaren uitgezet. De partij of de combinatie die de beste garanties kan bieden voor een goede toekomst voor ons en voor onze komende generaties moeten kunnen rekenen op de steun van de kiezers. Anders niet. Wij moeten ons niet laten beetnemen door mensen die ons droombeelden en luchtkastelen voorhouden. De tijd van spiegeltjes en kraaltjes is immers reeds lang voorbij. Als kiezers moeten wij de realiteit steeds voor ogen houden.

Edward Marbach

  1. kiezers 10
  2. politieke 7
  3. partijen 6
  4. verkiezingen 6
  5. komende 5