Minister Noersalim ziet Holi feest in teken van saamhorigheid, rechtvaardigheid en broederliefde

Holi- of Phagwa-feest wordt in vele landen door hindoe en niet hindoes gevierd. Ook in Suriname zien wij dat mensen van verschillende godsdiensten en culturen het Phagwa feest vieren. Overigens, de nationale gedenkdagen weerspiegelen de rijkdom van onze multi-etnische, multiculturele en multireligieuze gemeenschap. Het is deze diversiteit die aan ons volk een bijzondere flexibiliteit en veerkracht geeft, een eigenschap die er voor zorgt dat wij gezamenlijk moeilijkheden kunnen overwinnen. Dit zegt minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken aan de vooravond van Holi Phagwa.

Holi kent verschillende betekenissen en symbolieken. Een daarvan is de overwinning van het licht over de duisternis, van het goede op het kwade en, van recht over onrecht. Holi is ook een symbool voor vergeving. Op Holidag leggen wij ruzies, geschillen en onenigheden bij. Door te vergeven bevrijden wij ons van negatieve gevoelens. Wij stellen ons dan open voor nieuwe inzichten, visies en wijsheden. En, vergroten daarmee onze verbondenheid met anderen.

Het Holi-feest is een nieuwjaarsfeest en tegelijk, ook een overwinningsfeest. Het Holi-feest geeft ons telkens weer de verzekering dat het goddelijke zal overwinnen van het goddeloze en het goede van het slechte. Het Holi-feest geeft kracht en spreekt moed. Hoe moeilijk de situatie ook mag zijn, hoe machtig het kwaad ook mag lijken, dat dit alles niet van blijvende aard is. Doch, overwonnen zullen worden, om plaats te maken voor het licht en het goede. Dat er perspectieven zijn om alle problemen te boven te komen. Holi is er als alle gevoelens van haat, hebzucht en jaloezie verdwijnen. Onwetendheid wordt weggeblazen gelijk het as. Wijsheid zegeviert overal.

Met het Holi-feest worden we weer geïnspireerd om te werken aan onze spirituele en geestelijke groei. Want, een gezonde geest staat altijd aan de basis van een gezond lichaam. Het Holi-feest herinnert ons telkens weer dat wij geen hoop moeten verliezen. Integendeel, het schenkt ons kracht om steevast naar het hogere en het betere te streven. Moge de Holi-viering van 2016 ons inspireren tot saamhorigheid, rechtvaardigheid en broederliefde. Maar ook tot verdraagzaamheid en vergevingsgezindheid.

  1. holi 11
  2. feest 7
  3. phagwa 3
  4. geeft 3
  5. goede 3