Regering komt in DNA aan het woord over 'sociale wetten'

De Nationale Assemblee (DNA) heeft voor dinsdag een huishoudelijke en een openbare vergadering uitgeschreven. De regering komt aan het woord om vragen te beantwoorden over de drie 'sociale ontwerpwetten die zijn ingediend. Op 22 juli vond de vergadering geen voortgang omdat er geen quorum was.

Donderdag begon de vergadering ook uren later omdat gewacht werd op coalitieleden om rechtmatig te kunnen vergaderen. De oppositie had de presentielijst niet getekend, waardoor de vergadering niet op tijd kon beginnen. De ontwerpwetten gaan over de invoering van een algemene pensioenregeling, de nationale basiszorgverzekering en de ontwerpwet Minimum uurloon.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons had de regering gevraagd om gedetailleerde informatie te verschaffen. De oppositie én coalitie hebben om concrete cijfers gevraagd. De hoogte van het minimumloon is niet vastgesteld in de ontwerpwet. De regering wil bij staatsbesluit bepalen wat het minimumloon zal worden. Hierover is vooral de vakbeweging het niet eens. Over de algemene pensioenregeling en de basiszorgverzekering willen de assembleeleden ook concrete cijfers hebben. Vicepresident Robert Ameerali zal de vragen die gesteld zijn beantwoorden.
  1. vergadering 4
  2. regering 3
  3. nationale 2
  4. vragen 2
  5. beantwoorden 2